Minoritetsetniske lesbiske i et intersektionelt intimt medborgerskabsperspektiv

Forfattere

  • Yvonne Mørck

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v30i2.6040

Nøgleord:

Intersektionalitet, intimt medborgerskab, patriarkalsk forbundethed, minoritetsetniske lesbiske, LGBT-personer

Resumé

Da studier viser, at der er mere viden om minoritetsetniske homoseksuelle 
mænd end kvinder, fokuserer artiklen især på muslimske minoritetsetniske 
lesbiske og udforsker, hvilke identitetsmæssige udfordringer disse står over 
for i forbindelse med selvbestemmelse over deres seksuelle og romantiske 
liv. Den analytiske ramme består af begreberne intersektionalitet, intimt medborgerskab 
og patriarkalsk forbundethed. Det viser sig, at minoritetsetniske 
lesbiske navigerer i forhold til en vifte af intersektioner af kategorier og ulighedssystemer, 
der involverer sexisme, homofobi og racisme/racialisering i 
såvel deres familiemæssige, etnisk-religiøse baglande som i majoritetssamfundet, 
herunder i LGBT-miljøer. Artiklen diskuterer de forskelligartede intersektioner 
af kategorier, der kommer til udtryk som henholdsvis undertrykkende 
og ekskluderende magthierarkier og identitetsskabende processer, der 
involverer individuelle strategier til håndtering af deres multiple identiteter. 
På denne baggrund diskuteres fire strategier: fuld åbenhed, dobbeltliv, selektiv 
åbenhed og brud med familien. Set fra minoritetsetniske lesbiskes perspektiv 
er det ikke altid hverken hensigtsmæssigt eller ønskværdigt at vælge 
en åben strategi, som har været udbredt i den vestlige verden især siden
1970’erne. Forandringsprocesser i forhold til intimitetsformer, som påvirker 
bl.a. køn, seksualitet og etnisk-religiøse dimensioner, indebærer imidlertid 
øgede muligheder for at udvikle nye hybride former for seksuelle/romantiske 
relationer og identitet(er) og dermed for udfoldelse af et mere selvvalgt intimt 
medborgerskab.

Referencer

Aden, Amal 2012: Om håpet glipper, er alt tabt. Homofile flyktninge. Oslo: Aschehoug.

Akin, Deniz 2017: »Queer asylum seekers: translating sexuality in Norway«. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(3):458-474. https://doi.org/10.1080/1369183x.2016.1243050

Al-Sayyad, Ayisha A. 2010: »»You’re What?«: Engaging Narratives from Diasporic Muslim Women on Identity and Gay Liberation«, in Habib, Samar (ed.): Islam and Homosexuality. Vol. I. Santa Barbara, CA: Praeger.

Ates, Seyran 2017: Selam, Frau Imamin. Wie ich in Berlin eine liberale Moschee gründete. Berlin: Ullstein.

Avrahami, Dina 2007: Vi dansar inte på bordet. Lesbiske innvandrarkvinnor i Sverige: stigmatisering & stolthet. Doktorgradsavhandling ved Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet: Pickabook Förlag. https://doi.org/10.3384/diss.diva-65356

Christensen, Ann-Dorte & Jensen, Sune Qvotrup 2019: »Intersektionalitet – en begrebsrejse, kritik og nytænkning«. Dansk Sociologi, 30(2).

Crenshaw, Kimberlé W. 1989: »Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics«. University of Chicago Legal Forum. University of Chicago, 1 (article 8):139-167. https://doi.org/10.4324/9780429500480-5

Dalslåen, Ida Strømsvik 2017: Embodying intersecting selves: Exploring the lived experiences of queer Muslim women in Norway. University of Oslo: Master’s thesis, Religion and Society, Faculty of Theology.

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Mørck, Yvonne & Sørensen, Bo Wagner 2019: Æresrelateret social kontrol. Teori og praksis i socialt arbejde. København: Akademisk Forlag.

Eggebø, Helga, Stubberud, Elisabeth & Karlstrøm, Henrik 2018: Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Bodø: Nordlandsforskning. Rapport nr. 9.

Elgvin, Olav, Bue, Kristine & Grønningsæter, Arne Backer 2014: Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper 2014. Revidert udgave. Oslo: Fafo-rapport 49.

Espin, Oliva M. 1997: Latina Realities. Essays on Healing, Migration, and Sexuality. Westview Press Boulder.

Fenger-Grøndahl, Marlene & Larsen, Marianne Nøhr 2007: Den forbandede kærlighed – 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed. CDR-forlaget.

Friberg, Jon Horgen 2016: Assimilering på norsk. Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn. Oslo: Fafo-rapport 43. https://doi.org/10.7577/nova/rapporter/2012/5

Følner, Bjarke, Dehlholm, Mikkel & Christiansen, Jasmin Maria 2015: Nydanske LGBT-personers levevilkår. København: Als Research.

Følner, Bjarke et al. 2019a: Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt etniske minoritetsmænd. København: Als Research.

Følner, Bjarke et al. 2019b: LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet. København: Als Research.

Geist, Anton 2009: »’Den smukkeste del af mig skulle slukkes’«. Information, d. 14. maj.

Habib, Samar 2007: Female Homosexuality in the Middle East: Histories and Representations. London: Routledge.

Habib, Samar (ed.) 2010: Islam and Homosexuality. Volume I and II. Santa Barbara, CA: Praeger.

Jaspal, Rusi and Siraj, Asifa 2011: »Perceptions of ’coming out’ among British Muslim gay men«. Psychology & Sexuality, 2(3):183-197. https://doi.org/10.1080/19419899.2010.526627

Jivraj, Suhraiya, Tauqui, Tamsila and Jong, Anisa de 2003: Initial Findings. Identifying the difficulties experienced by Muslim lesbian, bisexual and transgender women in accessing social and legal services. London: Safra Project.

Jokar, Ellie 2015: Hvem f… er Ellie? Dokumentarserie.

Joseph, Suad 1999: »Introduction: Theories and Dynamics of Gender, Self, and Identity in Arab Families«, in Joseph, Suad (ed.): Intimate Selving in Arab Families. Gender, Self, and Identity. Syracuse: Syracuse University Press. https://doi.org/10.1111/j.1949-3606.2000.tb01096.x

Kawale, Rani 2003: »A Kiss is Just a Kiss … Or Is It? South Asian Lesbians and Bisexual Women and the Construction of Space«, in Puwar, Nirmal and Parvati Raghuram (eds.): South Asian Women in the Diaspora. Oxford: Berg Publishers. https://doi.org/10.5040/9781474215558.ch-010

Kugle, Scott S. al-Haqq 2010: Homosexuality in Islam. Critical reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims. London: Oneworld. https://doi.org/10.1558/jasr.v27i1.114

Kugle, Scott S. al-Haqq 2014: Living Out Islam. Voices of Gay, Lesbian, and Transgender Muslims. New York: New York University Press. https://doi.org/10.1007/s11199-014-0420-6

Manji, Irshad 2005: The Trouble with Islam Today. Edinburgh: Mainstream Publishing Company.

Mørck, Yvonne 1998: Bindestregsdanskere. Fortællinger om køn, generationer og etnicitet. Frederiksberg: Forlaget Sociologi. https://doi.org/10.1177/110330880000800206

Mørck, Yvonne 2005: »Intersektionalitet og diversitet: Fadime-sagen«, i Bech, Henning & Anne Scott Sørensen (red.): Kultur på kryds og tværs. Århus: Klim. https://doi.org/10.7146/kok.v47i127.114747

Mørck, Yvonne & Rosenbeck, Bente 2019: »Intimt medborgerskab i det 21.århundrede«. Politica, 51(1):39-60.

Mørck, Yvonne 2019: Nydanske homoseksuelle og intimt medborgerskab, i Hansen, Lise Lotte (red.): Køn, magt & mangfoldighed. Frederiksberg: Frydenlund.

Mæland, Kjetil 2018: »Amal Aden giftet seg med sin venn og kjæreste gjennem mange år«. Nettavisen, d. 12. august. (https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/amal-adengiftet-seg/3423524385.html, hentet 12.3.19)

Plummer, Ken 2003: Intimate Citizenship: Private Decisions and Public Dialogues. Seattle: University of Washington Press.

Rahman, Momin & Valliani, Ayesha 2016: Challenging the opposition of LGBT identities and Muslim cultures: initial research on the experiences of LGBT Muslims in Canada. Theology & Sexuality, 22(1-2):73-88. https://doi.org/10.1080/13558358.2017.1296689

Ridler, Carl 2018: The intersectional identities of gay Arab Muslim men in the UK. PhD thesis, University of Nottingham.

Siraj, Asifa 2011: »Isolated, Invisible, and in the Closet: The Life Story of a Scottish Muslim Lesbian«. Journal of Lesbian Studies, 15(1):99-121. https://doi.org/10.1080/10894160.2010.490503

Siraj, Asifa 2012: »»I don’t want to taint the name of Islam«: The influence of religion on the lives of Muslim lesbians«. Journal of Lesbian Studies, 16(4):449-467. https://doi.org/10.1080/10894160.2012.681268

Siraj, Asifa 2016: »British Muslim lesbians: Reclaiming Islam and reconfiguring religious identity«. Contemporary Islam, 10(2):185-200. https://doi.org/10.1007/s11562-015-0348-9

Siraj, Asifa 2018: »British Pakistani lesbians existing within the confines of the closet«. Culture, Health and Sexuality, 20(1):28-39. https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1323349

Yip, Andrew K-T. 2008: »The quest for intimate/sexual citizenship: lived experiences of lesbian and bisexual Muslim women«. Comtemporary Islam, 2(2):99-117. https://doi.org/10.1007/s11562-008-0046-y

Downloads

Publiceret

2019-11-25