Mobning som (mod)magt – En foucauldiansk analyse af humoristiske krænkende handlinger i hospitalsarbejde

Forfattere

  • Mille Mortensen
  • Erik Mygind Du Plessis

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v30i3.6159

Nøgleord:

Mobning, humor, magt, modmagt, agonisme, struggle, hospital.

Resumé

Denne artikel undersøger en systematisk og allestedsnærværende humoristisk
og drillende omgangsform blandt læger og sygeplejersker på Rigshospitalet,
der defineres som mobning. Med afsæt i Michel Foucaults konceptualiseringer
af magt, modmagt og agonisme belyses, hvordan de humoristiske
krænkende drillerier emergerer i mødet mellem et lægefagligt ideal om ufejlbarlighed
og en formel stram styring af arbejdet med det formål, at de ansatte
kan ventilere frustrationer over fejlbarlige ansatte og urimelige arbejdsvilkår
på ’forbudte’, anti-autoritære måder. Vi argumenterer således for, at mobningen
kan forstås som ’funktionel’, fordi den regulerer et komplekst agonistisk
samspil mellem den formelle styring af hospitalsarbejde samt en udbredt lægefaglig
subjektivering, hvor fejl og inkompetence betragtes som illegitimt,
tabuiseret og skamfuldt.

Referencer

Alvesson, M., Spicer, A., 2012a. A Stupidity-Based Theory of Organizations. J. Manag. Stud. 49, 1194-1220. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01072.x

Alvesson, M., Spicer, A., 2012b. A Stupidity-Based Theory of Organizations. J. Manag. Stud. 49, 1194-1220. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01072.x

Bengtsson, T.T., 2014. What are data? Ethnographic experiences with young offenders. Qual. Res. 14, 729-744. https://doi.org/10.1177/1468794113488125

Berg, B.L., 2001. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Allyn & Bacon, Boston.

Butler, N., 2015. Joking aside: Theorizing laughter in organizations. Cult. Organ. 21, 42-58. https://doi.org/10.1080/14759551.2013.799163

Clegg, S.R., 1989. Frameworks of Power. SAGE.

Coombs, R.H., Goldman, L.J., 1973. Maintenance and Discontinuity of Coping Mechanisms in an Intensive Care Unit. Soc. Probl. 20, 342-355. https://doi.org/10.2307/799598

Danske Regioner, 2017. Produktivitetskrav og aktivitetspulje.

D’Cruz, P., 2015. Depersonalized Bullying at Work From Evidence to Conceptualization, Springer Briefs in Psychology. Springer, New Delhi Heidelberg New York Dordrecht London.

D’Cruz, P., Noronha, E., 2013. Breathers, Releases, Outlets and Pauses: Employee Resistance in the Context of Depersonalized Bullying. Qual. Rep. Ft. Lauderdale 18, 1-24.

Deleuze, G., 2006. Postscriptum om kontrolsamfundet, in: Forhandlinger. Det lille forlag, pp. 212-219.

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., Cooper, C., 2011. Bullying and Harassment in the Workplace: Developments in Theory, Research, and Practice, Second Edition. CRC Press, New York. https://doi.org/10.1201/ebk1439804896

Emirbayer, M., 1997. Manifesto for a Relational Sociology. Am. J. Sociol. 103, 281-317. https://doi.org/10.1086/231209

Facente, A., 2006. Humor in health care: Irreverent or invaluable? Nursing (Lond.) 36, 64hn6-64hn7. https://doi.org/10.1097/00152193-200604000-00045

Fahnøe, K., 2013. Tørstige sjæle: et studie i governmentality som interaktion på en døgnbehandlingsinstitution for alkoholmisbrugere : Ph.D. dissertation. Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

Fleming, P., Spicer, A., 2008. Beyond Power and Resistance: New Approaches to Organizational Politics. Manag. Commun. Q. 21, 301-309. https://doi.org/10.1177/0893318907309928

Foucault, M., 2009. Biopolitikkens fødsel – forelæsninger på Collège de France, 1978-1979. Hans Reitzel, Kbh.

Foucault, M., 2008. Sikkerhed, territorium, befolkning : forelæsninger på Collège de France, 1977-1978, 1. udgave,. ed. Hans Reitzel, Kbh. https://doi.org/10.1177/00016993100530010105

Foucault, M., 2007. Security, Territory, Population: Lectures at the College De France, 1977-78. Springer.

Foucault, M., 1994a. Viljen til viden. Seksualitetens historie 1. Det lille Forlag.

Foucault, M., 1994b. Essential Works of Michel Foucault 1954-1984: Ethics.

Foucault, M., 1991a. Truth and Power, in: Rabinow, P. (Ed.), The Foucault Reader. Penguin books.

Foucault, M., 1991b. The Foucault Effect: Studies in Governmentality. University of Chicago Press.

Foucault, M., 1982. The Subject and Power. Crit. Inq. 8, 777-795.

Fox, S., Freeman, A., 2011. Narcissism and the Deviant Citizen: A Common Thread in CWB and OCB, in: Perrewé, P.L., Ganster, D.C. (Eds.), The Role of Individual Differences in Occupational Stress and Well Being. Emerald Group Publishing Limited, pp. 151-196. https://doi.org/10.1108/s1479-3555(2011)0000009009

Geertz, C., 1983. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. Fontana Press, London.

Geertz, C., 1973. The Interpretation Of Cultures. Fontana Press, London.

Godfrey, R., 2016. Soldiering on: Exploring the role of humour as a disciplinary technology in the military. Organization 23, 164-183. https://doi.org/10.1177/1350508414533164

Haas, J., 1977. Learning Real Feelings: A Study of High Steel Ironworkers’ Reactions To Fear and Danger. Sociol. Work Occup. 4, 147-170. https://doi.org/10.1177/073088847700400202

Hammersley, M., Atkinson, P., 1995. Ethnography: Principles in Practice. Routledge, London.

Hasse, C., 2011. Kulturanalyse i organisationer. Samfundslitteratur.

Hastrup, K., 2003. Ind i verden – Introduktion, in: Hastrup, K. (Ed.), Ind i Verden: En Grundbog i Antropologisk Metode. Hans Reitzels Forlag, København, pp. 9-33.

Hogh, A., Mikkelsen, E.G., Hansen, Å.M., 2011. Individual Consequences of Workplace Bullying/Mobbing, in: Bullying and Harassment in the Workplace. CRC Press, pp. 107-128. https://doi.org/10.1201/ebk1439804896-7

Holstein, J.A., Gubrium, J.F., 2008. Handbook of Constructionist Research. Guilford Press.

Hutchinson, M., Jackson, D., 2015. The construction and legitimation of workplace bullying in the public sector: insight into power dynamics and organisational failures in health and social care. Nurs. Inq. 22, 13-26. https://doi.org/10.1111/nin.12077

Hutchinson, M., Vickers, M., Jackson, D., Wilkes, L., 2006. Workplace bullying in nursing: towards a more critical organisational perspective. Nurs. Inq. 13, 118-126. https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.2006.00314.x

Hutchinson, M., Vickers, M.H., Jackson, D., Wilkes, L., 2010. Bullying as Circuits of Power. Adm. Theory Prax. ME Sharpe 32, 25-47. https://doi.org/10.2753/ATP1084-1806320102

Jackson, J.E., 1990. »I Am a Fieldnote«: Fieldnotes as a Symbol of Professional Identity, in: Sanjek, R. (Ed.), Fieldnotes: The Makings of Anthropology. Cornell University Press, London, pp. 3-33.

Kofoed, J., Søndergaard, D.M., 2009. Mobning. Hans Reitzels Forlag.

Liefooghe, A.P.D., Davey, K.M., 2001. Accounts of workplace bullying: The role of the organization. Eur. J. Work Organ. Psychol. 10, 375-392. https://doi.org/10.1080/13594320143000762

Linton, D.K., Power, J.L., 2013. The personality traits of workplace bullies are often shared by their victims: Is there a dark side to victims? Personal. Individ. Differ. 54, 738-743. https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.11.026

Lutgen-Sandvik, P., 2006. Take This Job and …: Quitting and Other Forms of Resistance to Workplace BullyingThis article is based on the author’s dissertation. Commun. Monogr. 73, 406-433. https://doi.org/10.1080/03637750601024156

Mathisen, G.E., Einarsen, S., Mykletun, R., 2011. The Relationship Between Supervisor Personality, Supervisors’ Perceived Stress and Workplace Bullying. J. Bus. Ethics 99, 637-651. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0674-z

Mikkelsen, E.G., Hogh, A., Puggaard, L.B., 2011. Prevention of bullying and conflicts at work: Process factors influencing the implementation and effects of interventions. Int. J. Workplace Health Manag. 4, 84-100. https://doi.org/10.1108/17538351111118617

Mik-Meyer, N., 2007. Interpersonal Relations or Jokes of Social Structure? Laughter in Social Work. Qual. Soc. Work Res. Pract. 6, 9-26. https://doi.org/10.1177/1473325007074163

Mortensen, M., Baarts, C.A., 2018. Killing ourselves with laughter … mapping the interplay of organizational teasing and workplace bullying in hospital work life. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 13(1), 10-31.

Nielsen, M.H., Andersen, N., 2016. Når styringens ambitioner udfordres af praksis : Om at analysere rummet imellem styringens intentioner og situationel praksis. Dan. Sociol. 27, 15-34. https://doi.org/10.22439/dansoc.v27i1.5127

Parker, M., 2007. The Physics and Metaphysics of Struggle. Ephemera 7, 489-493.

Pilch, I., 2014. Relationships Between Machiavellianism, Organizational Culture, and Workplace Bullying: Emotional Abuse from the Target’s and the Perpetrator’s Perspective. J. Bus. Ethics 1-11. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2081-3

du Plessis, E.M. (2018). Serving coffee with Žižek: On decaf, half-caf and real resistance at Starbucks. Ephemera, 18(3), 551.

Plester, B., 2016. The Complexity of Workplace Humour: Laughter, Jokes and the Dark Side of Humour. Springer, Switzerland.

Schott, R.M., 2009. Mobning som socialt begreb: Filosofiske refleksioner over definitioner, in: Mobning Sociale Processer På Afveje. Hans Reitzels Forlag, p. 272.

Tedlock, B., 1991. From Participant Observation to the Observation of Participation: The Emergence of Narrative Ethnography. J. Anthropol. Res. 47, 69-94. https://doi.org/10.1086/jar.47.1.3630581

Wanzer, M., Booth-Butterfield, M., Booth-Butterfield, S., 2005. »If We Didn’t Use Humor, We’d Cry«: Humorous Coping Communication in Health Care Settings. J. Health Commun. 10, 105-125. https://doi.org/10.1080/10810730590915092

Downloads

Publiceret

2020-02-11

Nummer

Sektion

Artikler