Der er bud efter Ole Lukøje – og behov for sociologiske perspektiver på søvnen

Forfattere

  • Katrine Maribo-Mogensen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v30i3.6161

Referencer

Agamben, Giorgio (2016). Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford University Press. https://doi.org/10.1017/s0034670500041851

Arendt, Hannah (1972). Det totalitære samfundssystems oprindelse. Del 2: Imperialismen. Danmark: Notabene.

Bonke, Jens (2015). »Trends in short and long sleep in Denmark from 1964 to 2009, and the associations with employment, SES (socioeconomic status) and BMI.« Sleep Medicine (16): 385-390. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2014.10.021

Bonke, Jens og Anders Eiler Wiese Christensen (2018). Hvordan bruger danskerne tiden? København: Gyldendal med støtte fra Rockwoolfonden.

Brinkmann, Svend (2014). Stå fast: et opgør med tidens udviklingstvang. København: Gyldendal

Cederström, Carl og André Spicer. (2015). Wellnesssyndromet. Hägersten: Tankekraft.

Christensen, Anne Illemann, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Heidi Amalie Rosendahl Jensen og Knus Juel (2015). Søvn. Resultater fra Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen 2013. København: Statens Institut for Folkesundhed.

Durkheim, Émile (1982). The Rules of Sociological Method. New York: Free Press.

Ekirch, Roger A. (2015). »The Modernization of Western Sleep: Or, Does Insomnia have a History?«. Past & Present, vol. 226 (1):149-192. https://doi.org/10.1093/pastj/gtu040

Elias, Norbert (2010). The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. Malden, Mass: Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2010.00550.x

Ellis, Lee. (1996). »A Discipline in Peril: Sociology’s Future Hinges on Curing its Biophobia «. American Sociologist 27 (2):21. https://doi.org/10.1007/bf02692016

Garhammer, Manfred (1999). Wie Europäer ihre Zeit nutzen. Zeitstrukturen und Zeitkulturen im Zeichen der Globaliserung. Berlin: Lucius & Lucius Verslagsgesellschaft.

Hochschild, A.R. (1989). The Second Shift. New York: Penguin Books.

Hochschild, A.R. (2003). Tidsfælden: når familien bliver arbejde og arbejdet bliver familie. København: Munksgaard Danmark.

Jennum, Poul m.fl. (2015). Søvn og sundhed. København: Vidensråd for forebyggelse.

Jensen, Heidi Amalie Rosendahl, Michael Davidsen, Ola Ekholm og Anne Illemann Christensen (2017). Den Nationale Sundhedsprofil 2017. Sundhedsstyrelsen.

Jessen, Bodil (2017). »Søvnprofessor: Vi står midt i en katastrofal epidemi af søvnmangel og søvnløshed«. Berlingske, 28.09.2017. Sektion 1, s. 11 (Nyheder)

Jørgensen, Marianne Winther og Louise Phillips (2008). Diskursanalyse som teori og metode. 1. udg. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Kafka, Franz (1969). Breve til Milena. København: Gyldendal.

Keller, Hanne Dauer, Palle Rasmussen og Nanna Friche (2010). »Ledelse af trivsel – skaber trivselsmålinger øget trivsel?« Aalborg: Center for Industrial Production, Aalborg University.

Marshall, Edward (1914). »The Future Man Will Spend Less Time in Bed«. New York Times, 11.10.1914. P. 1.

Rosa, Hartmund (2014). Fremmedgørelse og acceleration. København: Hans Reitzel.

Statens Institut for Folkesundhed (2018). »Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne«. Hentet 11. oktober 2019. Link: http://susy2.si-folkesundhed.dk/susy.aspx

Søgaard, Lise (2014). »Større byer opruster mod hjemløse i det offentlige rum«. Kristeligt Dagblad, 19. juni 2014.

Thorsen, Lotte (2019). »Godnat og sov blæret«. Politiken, 13. juli 2019.

Venn, Susan Sara Arber, Robert Meadows, & Jenny Hislop (2008). »The Fourth Shift: Exploring the Gendered Nature of Sleep Disruption among Couples with Children.« The British Journal of Sociology 59 (1): 79-97. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2007.00183.x

Williams, Simon J. (2003). »’Liminal’ Bodies? Sleep, Death and Dying«. In: Debating biology: sociological reflections on health, medicine, and society. London; New York: Routhledge. P. 169-181.

Williams, Simon J., Lynda I.A. Birke, og Gillian Bendelow (2003). »Introduction«. In: Debating biology: sociological reflections on health, medicine, and society. London; New York: Routhledge. P. 1-11.

Williams, Simon J. (2011). The Politics of Sleep – Governing (Un)consciousness in the Late Modern Age. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Downloads

Publiceret

2020-02-11

Nummer

Sektion

Essay