The genealogy of the plan for "A Denmark without Parallel Societies"

  • Martin Severin Frandsen
  • Jesper Visti Hansen
Keywords: Disadvantaged urban areas, urban policy, parallel societies, Denmark, Foucault, genealogy.

Abstract

This article presents a genealogical study of the question of disadvantaged
urban areas in Denmark from the establishment of the national Urban Committee
in 1993 to the plan for A Denmark without Parallel Societies in 2018.
The article analyses the changing understanding of this question and the implications
for political initiatives with the »Parallel Society« plan as the latest
example. Theoretically, the article draws on Foucault’s notion of problematics
as well as Foucault-inspired studies of urban politics in France and Great Britain.
The empirical analysis of Danish policies towards disadvantaged urban
areas is based on a wide selection of primarily national policy documents. The
reading of these documents reveals the conflictual and composite nature of
Danish urban policies since the 1990s, and identifies overall trends towards a
neoliberal and authoritarian turn.

References

Amin, A. 2005: »Local community on trial«. Economy and Society, Nr. 4, 2005: 612-633.

Boligselskabernes Landsforening (BL) 2018: De 16 »hårdeste ghettoområder«. Dokumentation af de konkrete virkninger af parallelsamfundspakken. Kbh.: BL

Bolig og Byministeriet 1998: Byernes udvikling – Et bypolitisk debatoplæg. Kbh.: Bolig og Byministeriet.

By & Boligministeriet 1999: Fremtidens by – Bypolitisk perspektiv- og handlingsplan, Kbh.: By og Boligministeriet

Byudvalget 1994a: Rapport fra Byudvalget, bd. 1. Kbh.: Indenrigsministeriet.

Byudvalget 1994b: Rapport fra Byudvalget, bd. 2. Kbh.: Indenrigsministeriet.

Castel, R. 1994: »»Problematization« as a Mode of Reading History«, in Goldstein, J. (red.): Foucault and the Writing of History. Oxford, UK: Blackwell.

Dean, M. 2015: »Liberale regeringers autoritære træk«, i Villadsen, S. (red.): Kommunerne i krydsild. Frederiksberg: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Donzelot, J. & Estèbe, P. 1994: L’État animateur – Essai sur la politique de la ville. Paris: Éditions Esprit.

Donzelot, J. & Estèbe, P. 1998: »Staten som igangsætter – et essay om bypolitik«, i Greve, A. (red): Sociologien om velfærd. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Donzelot, J. 1999: »La nouvelle question urbaine«. Esprit, Novembre, 1999: 87-114.

Donzelot, J., Mével, C. & Wyvekens, A. 2003: Faire société – La politique de la ville aux États-Unis et en France. Paris: Seuil.

Donzelot, J. & Gordon, C. 2008: »Governing Liberal Societies – the Foucault Effect in the English‐speaking World«. Foucault Studies, No 5, 2008: 48‐62.

Donzelot, J. 2009: Vers une citoyenneté urbaine ?. Paris : Éd, Rue d’Ulm.

Donzelot, J. 2013: La France des cités – La chantier de la citoyenneté urbaine. Paris: Fayard.

Fallov, M.A. 2017: »De boligsociale indsatser set fra tidsmaskinen og helikopteren«, i Aner, L.G. & Mazanti, B. (red.): Socialt arbejde i udsatte boligområder. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Foucault, M. 1984: »Polemics, Politics and Problematizations; An Interview with Michel Foucault«, in Rabinow, P. (Ed.): The Foucault Reader. New York: Pantheon Books.

Frandsen, M. S. 2018: Samskabelse som læreproces. En fortælling om et byudviklingslaboratorium og en boligsocial helhedsplan. Ph.d.-afhandling. Roskilde: Roskilde Universitet.

Hansen, C. & Allerslev, A. M. 2011: »Slut med begrebet »ghetto« i Danmark«, Jyllandsposten, d. 17. oktober.

Hansen, J.V. 1998: »Det nye sociale spørgsmål«, i Greve, A. (red.): Sociologien om velfærd. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Hansen, J.V. 1999: »City Policy in Denmark and France«, in Bouget, D. & Palier, B. (Eds.): Comparing Social Welfare Systems in Nordic Europe and France. Paris: MIRE-DREES.

Hansen, J.V. 2008a. Bypolitik og velfærdsstat: politikker overfor »belastede« byområder i Danmark og Frankrig. Ph.d.-afhandling. Roskilde: Roskilde Universitet.

Hansen, J.V. 2008b. La notion de la mixité dans le renouvellement urbain en France et au Danemark. Paris: Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), Ministère du Logement et de la Ville.

Koopman, C. 2011: »Genealogical Pragmatism. How History Matters for Foucault and Dewey«. Journal of the Philosophy of History, Nr. 5, 2011: 533-561.

Larsen, T.S. 2012: »Med Bourdieu i felten – almene boligområders storhed og forfald«, i Andersen, J. et al. (red.): Byen i bevægelse. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Larsen, T.S. 2017: »Den områdeorienterede forskning og dens effekter på det boligsociale felt i praksis«, i Aner, L. G. & Mazanti, B. (red.): Socialt arbejde i udsatte boligområder. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) 2011: Tillæg til boligaftalen af 8. november 2010. Kbh.: MBBL.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) 2013: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nye kriterier for særligt udsatte boligområder. Kbh.: MBBL.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) 2014: Analyse – segregering i de fire største danske byområder. Kbh.: MBBL.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) 2015: Bæredygtige byer – en social og grøn bæredygtig bypolitik. Kbh.: MBBL.

Munksgaard, P.G. 2013: »Københavnske politikere i oprør over »symbolsk« kriterium på ghettoliste. Berlingske Nyhedsbureau, d. 13. maj.

Nilson, I.N. & Delica, K.N. 2015: »Kritiske perspektiver på nyere dansk retspolitik – skridt på vej mod en straffestat?«. Dansk Sociologi, Nr. 3, 2015: 55-76.

Regeringen 2004: Regeringens strategi mod ghettoisering. Kbh.: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Regeringen 2010: Ghettoen tilbage til samfundet. Et opgør med parallelsamfund i Danmark. Kbh.: Socialministeriet.

Regeringen 2015: Vækst og udvikling i hele Danmark. Kbh.: Regeringen.

Regeringen 2018a: Ét Danmark uden parallelsamfund. Ingen ghettoer i 2030. Kbh.: Økonomi og Indenrigsministeriet.

Regeringen 2018b: Aftale mellem regeringen og S, DF og SF om initiativer der modvirker parallelsamfund, 9. maj. Kbh.: Regeringen.

Rose, N. 1996: »The death of the social? Re-figuring the territory of government«. Economy and Society, Nr. 3, 1996: 327-356.

Rose, N. 1999: Powers of Freedom. Reframing Political Thought. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Socialdemokratiet og SF 2010: Ny tryghed i udsatte boligområder – Socialdemokraternes og SFs ghettoudspil. Kbh.: Socialdemokratiet og SF.

Socialministeriet 2010a: Vejledning om styring af den almene boligsektor. Kbh.: Socialministeriet.

Socialministeriet 2010b: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om styrket indsat i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Kbh.: Socialministeriet.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) 2003: De syv første kvarterløft. Sammenfattende evaluering af udviklingen 1997-2002. Hørsholm: SBI.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) 2014: Renovering af almene bebyggelser. Evaluering af fysiske indsatser gennemført i perioden 2011-2013. Kbh.: SBI, Aalborg Universitet.

Tænketanken Byen 2025 2014. Fællesskaber i forandring. Kbh.: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Vollsmose 2020 Sekretariatet 2015: Fremtidens Vollsmose. En del af fremtidens Odense. Odense; Vollsmose 2020 Sekretariatet.

Wacquant, L. 2009: »Den nyliberale stats opbygning: arbejdsregime, fængselsregime og social utryghed«. Social kritik, Nr. 119, 2009: 4-21.

Økonomiministeriet 2018: Parallelsamfund i Danmark (Økonomisk Analyse, nr. 30). Kbh.: Økonomiministeriet.

Århus Kommune & Brabrand Boligforening 2007: Fra boligområde til bydel. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Århus: Århus Kommune & Brabrand Boligforening.

Århus Kommune 2009: Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj. Århus: Århus Kommune.

Published
2020-05-28