Co-creation and co-production: An interdisciplinary conceptual exploration

Authors

  • Ella Paldam

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v31i2.6344

Keywords:

Co-creation, co-production, co-creation, hermeneutics, systems theory

Abstract

In recent years, the two concepts of co-creation and co-production have become 
key in project organization in the private and the public sectors in Denmark. 
Yet, the conceptual and practical implications of the two concepts remain 
unclear. Are they just a new tool that harnesses volunteerism to cut process 
costs? This paper uses the results from a systematic literature search to 
explore the interdisciplinary history of the two concepts. Co-production was 
coined in political economy to study infrastructure and societal redistribution 
of resources. Co-creation emerged in the literature on user-led innovation 
and product development. The two concepts are translated into one word in 
Danish, samskabelse. The literature search shows that the Danish concept of 
samskabelse was used in two specific research fields before the more recent 
surge of the concept began: in systems theoretical psychology and in anthropological 
research on indigenous peoples’ religions. From these four fields of 
origin, the paper suggests four basic assumptions in samskabelse: 1) Attention 
to resources is necessary to understand incentives, 2) shared creativity leads 
to innovation, 3) any collaboration is a system of relations, and 4) any collaboration 
is situated in the contexts of all the partners. In conclusion, the paper 
discusses how co-production and co-creation may be useful when partners 
from different sectors or disciplines wish to collaborate. 

References

Agger, Annika & Anne Tortzen. 2015. Forskningsreview om Samskabelse. University College Lillebælt: samskabelse.ucl.dk/forside/viden-om-samskabelse/forskningereview-omsamskabelse/.

Andersen, Linda L. & Helle H. Espersen. 2017. »Samskabelse og samproduktion: et effektiviseringsredskab eller en demokratisering af velfærdsløsninger?« Frivillighed og Samskabelse nr. 2: 17-21.

Anderson, Chris. 2012. Makers: The New Industrial Revolution. New York: Crown Publishing.

Bateson, Gregory. 1972. Steps to an ecology of mind: A revolutionary approach to man’s understanding of himself. New York, NY: Ballantine Books.

Bertelsen, Johannes. 2017. »Samskabelse – symbolpolitik eller reel innovation?« Frivillighed og Samskabelse nr. 2: 11-16.

Boguslaw, Janet & Jody H. Gittel. 2016. »Relationel samskabelse og relationel velfærd: En værdibaseret tilgang til social trivsel«. Kognition & pædagogik 26(100): 20-29.

Bovaird, Tony. 2007. »Beyond engagement and participation: User and community coproduction of public services«. Public Administration Review 67(5): 846-860. . https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00773.x.

Brown, Tim. 2008. »Design Thinking.« Harvard Business Review 86(6): 84-92.

CoC Playful Minds. 2019. Co-create: Samskabelse med børn i fokus, Tools 1. CoC Playful Minds: Billund.

Dansk Sprognævn. 2019. »Nye ord i dansk fra 1955 til i dag«. URL: dsn.dk/noid/? q=samskabelse.

Dickmark, Moa & Heidi Lyng. 2012. Samskabelse af læringsmiljøer. Aarhus: Arkitektskolen Aarhus.

Dybdahl, Frederikke & Hanne Føns. 2016. »Samskabelse: Et socialt og pædagogisk dannelsesbegreb? « In: Esben Hulgård, Maja Juul-Olsen & Elof Nellemann Nielsen (eds). Samskabelse og socialt entreprenørskab. København: Hans Reitzels Forlag.

Espersen, Helle H. 2015. »Vi samskaber på livet løs men hvordan gør vi det bedst?« Danske Kommuner 46(27): 32-33.

Geertz, Armin W. 2000. »Global perspectives on methodology in the study of religion.« Method & Theory in the Study of Religion 12(1): 49-73. https://doi.org/10.1163/157006800X00049.

Geertz, Armin W. 2001. »Fortolkning og samskabelse: En etnohermeneutisk tilgang til hopiindianernes religion.« In: Vagn Andersen (ed.) Religionsvidenskabelige Sonderinger: Festskrift i anledning af et 10 års jubilæum, pp. 83-105. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Grundahl, Trine H. & Annika E.R. Wiwe. 2016. »Samskabelse: et nyt styringsrationale i den offentlige sektor?« In: Astrid K. Nørgaard (ed) Samskabelse og innovation i det pædagogiske felt, pp 7-11, URL: ucviden.dk/ws/files/34659309/Samskabelse_og_innovation_i_det_p_da-gogiske_felt._Arbejdspapir_nr_4.pdf.

Hackel, Steven W. 2005. Children of Coyote, Missionaries of Saint Francis. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.

Hansen, Karoline. 2016. SUA: Evaluering af partnerskabsprojektet samskabelse, unge og alkohol: inspiration til samskabelse i praksis. København: Unge og Alkohol.

Hersted, Lone & Kenneth J. Gergen. 2013. Relationel ledelse: Dialogisk baseret samarbejde. København Ø: Forlaget Mindspace.

Hertz, Søren. 2003. »At arbejde systemisk i et diagnostisk felt«. Fokus på Familien 31(1): 22-32.

Hitchen, Emma, Petra Nylund, Xavier Ferràs & Sergi Mussons. 2017. »Social media: Open innovation in SMEs finds new support.« Journal of Business Strategy 38: 21-29. https://doi.org/10.1108/JBS-02-2016-0015.

Hoffman, Lynn. 1985. »Beyond power and control: Toward a »second order’ family systems therapy.« Family Systems Medicine 3(4): 381-396. https://doi.org/10.1037/h0089674.

Holbæk Kommune. 2015. Skab løsninger sammen: om samskabelse og myndighed på ny måde. Holbæk: Holbæk Kommune.

Holdt, Marie B., Helle Hygum, Helle Gerber, Julia B. Hunt, Frederik C. Boll og Simon T. Nielsen. 2014. Samskabelse eller Samarbejde? Forskelle, fordele og fremgangsmåder. København: Ingerfair.

Holst, Julie & Stina L. Worm. 2011. »Udviklingsfortællinger i narrativ praksis: En diskussion af samspillet mellem dominerende samfundsdiskurser.« Fokus på Familien 40(1): 56-70.

Huijnen, Claire A., Monique A. Lexis, Rianne Jansens & Luc P. de Witte. 2017. »How to Implement Robots in Interventions for Children with Autism? A Co-creation Study Involving People with Autism, Parents and Professionals.« Journal of Autism and Developmental Disorders 47(10): 3079-3096. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3235-9.

Ibsen, Bjarne & Helle H. Espersen. 2017. »Tættere på borgerne?« Tidsskrift for Socialpolitisk Forening, 2: 27-33.

Kürstein, Sanina. 2014. Ledelse af Selvledelse: Skab visionært handlekraftigt følgeskab. København: Hans Reitzles Forlag.

Leavy, Anne. 2015. Den der bog om projektledelse – din guide til Ryslinge-modellen. Ryslinge Efterskole, URL: ryslinge-modellen.dk/wp-content/uploads/BogenTilWeb1.pdf.

Marcus, George E. & Michael M. J. Fischer. 1999. Anthropology as Social Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences, Second Edition. Chicago: University of Chicago Press.

Nordenhof, Ingelise. 2009. »Narrativer og børnegrupper i psykiatrien: Om brug af narrative metoder I børnegrupper for børn med søskende eller forældre I psykiatrisk behandling. « Fokus på Familien 38(4): 271-285.

Ostrom, Elinor. 1972. »Metropolitan reform: Propositions derived from two traditions.« Social Science Quarterly 53(3): 474-493.

Ostrom, Elinor. 1996. »Crossing the great divide: coproduction, synergy, and development.« World Development 24(6): 1073-1087. https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00023-X.

Ostrom, Elinor & Charlotte Hess. 2007. »A framework for analyzing the knowledge commons. « In: Charlotte Hess & Elinor Ostrom (eds) Understanding Knowledge as Commons: From Theory to Practice, pp. 41-81. Cambridge, MA: The MIT Press.

Ostrom, Elinor & Gordon Whitaker. 1973. »Does local community control of police make a difference? Some preliminary findings.« American Journal of Political Science 17(1): 48-76. https://doi.org/10.2307/2110474.

Parsons, Sarah, Karen Guldberg, Kaśka Porayska-Pomsta & Rachael Lee. 2015. »Digital stories as a method for evidence-based practice and knowledge co-creation intechnologyenhanced learning for children with autism.« International Journal of Research & Method in Education 38(3): 247-271. https://doi.org/10.1080/1743727X.2015.1019852.

Pedersen-Ulrich, Jens. 2016. »Samskabelse – en typologi.« CLOU Skriftsserie, VIA University College, 1-15.

Pestoff, Victor, Taco Brandsen & Bram Versechure. 2012. New Public Governance, the third sector and co-production. New York: Routledge. https://doi.org/10.1080/1743727X.2015.1019852

Prahalad, C.K. & Venkatram Ramaswamy. 2000. »Co-opting Customer Competence.« Harvard Business Review 78(1): 79-87.

Prahalad, C.K. & Venkat Ramaswamy. 2004. The Future of Competition: Co-Creating Unique Value with Customers. Boston: Harvard Business Press. https://doi.org/10.1108/10878570410699249.

Sanders, Elizabeth B. & Pieter J. Stappers. 2008. »Co-creation and the new landscapes of design.« CoDesign 4(1): 5-18. https://doi.org/10.1080/15710880701875068.

Teder, Maria E. 2018. »Placemaking as co-creation: Professional roles and attitudes in practice. « CoDesign. DOI: 10.1080/15710882.2018.1472284.

Torfing, Jacob & Vinitha Siebers. 2018. »Co-creation as a new form of citizen engagement: Comparing Danish and Dutch experiences at the local government level.« International Public Management Review 18(2): 187-208.

Tortzen, Anne. 2017. »Samskabelse som fortælling og praksis: Et kritisk blik på den aktuelle samskabelsesdagsorden«. Uden for Nummer 34: 4-13.

Tortzen, Anne. 2016. Samskabelse i kommunale rammer: hvordan kan ledelse understøtte samskabelse? Ph.d.-afhandling, Roskilde Universitet.

Vecchi, Cea (ed.). Theater Curtain: The Ring of Transformations. Reggio Emilia: Reggio Children.

Velfærdsfabrikken. 2016. Metoder til samskabelse i praksis: Erfaringer fra Velfærdsfabrikken. Udgivet af Sammenslutningen af Unge med Handikap. URL: file:///C:/Users/AU209914/Downloads/Metoder_Web_lille.pdf.

Versechure, Bram, Taco Brandsen & Victor Pestoff. 2012. »Co-production: The state of the art in research and the future agenda«. Voluntas 23: 1083-1101. https://doi.org/10.1007/s11266-012-9307-8.

Von Hippel, Eric. 2005. Democratizing Innovation. Cambridge: MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/2333.001.0001.

Voorberg, W.H., V.J.J.M Bekkers & L.G. Tummers. 2014. »A systematic review of co-creation and co-production: Embarking on the social innovation journey.« Public Management Review 17(9): 1333-1357. https://doi.org/10.1080/14719037.2014.930505.

Aarhus Kommune. 2015. Børne- og Ungepolitik. URL: aarhus.dk/media/4157/boerne-og-ungepolitikken.pdf.

Aarhus Kommune. 2016. Temadrøftelse om sammen er vi bedst. URL: byraadsarkiv.aarhus. dk/~/media/eDoc/2/8/1/2810565-4487808-1-pdf.

Downloads

Published

2020-09-08

Issue

Section

Artikler