Studenteroprøret på sociologi. Fagkritik og pædagogisk fornyelse

Forfattere

  • Finn Hansson

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v31i3.6432

Referencer

Aagard Nielsen, Kurt (1980); »Åndsarbejde og videnskabskritik«. Kurasje nr. 23-24, 1980: 185-217, København. https://doi.org/10.22439/kur23-2419803750

Aagaard Nielsen, Kurt (1978); Tigeren November 1978. Tigersocietetet, Rosenborggade 15, Sociologisk Institut, København.

Aagaard, Nielsen Kurt (1976); Introduktionspjese til Sociologisk Fagfront, februar, s. 20. Tigersocietetet, Rosenborggade 15. Sociologisk Institut, København.

Abrahamson, Peter (1978); Tigeren November 1978. Tigersocietetet, Rosenborggade 15. Sociologisk Institut, København.

Altvater, Elmar und Huisken, Freek (1971); Materialien zur politischen Ökonomie des Ausbildungssektors, Erlangen.

Bredsdorff, Nils (2008); Universiteternes styrelse, ledelsens styrkelse og forskningens frihed. Essays om universitetspolitikken og universiteternes historie. Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, nr. 51, Roskilde. https://doi.org/10.7146/politica.v26i2.67838

Brückner, Peter og Sichterman, Barbara (1975); Klassebevidsthed og konjunkturcyklus. Bearbejdet udgave af foredrag holdt 21.3. i København. Tigersocietetet, København. https://doi.org/10.22439/kur1219753678

Fagkritik særnummmer 1: Videnskab & Kapital. 1973. Modtryk, Århus.

Hansen, Else (21017); Profesorer, Studenter og Polit.er. Om velfærsstatens universitetspoltik 1950-1975. Museum Tusculanums Forlag, København.

Hansson, Finn (1968); Studenteroprør og Undervisningsrevolution. En fortælling om opgøret med traditionel universitetsundervisning: Roskilde Universitetsforlag 2018, Roskilde.

Hansson, Finn, Kirstein, Jan, Larsen, Bernhard og Aagaard Nielsen, Kurt. (1972); Studenterbevægelsen: fra studenteroprør i 68 til fagkritik i 72. 2. interne fagkritiske text. Tigersocietetet, Rosenborggade 15: København. https://view.publitas.com/p222-10496/studenterbevaegelsen/page/1

Kirstein, Jan (1988); Sociologiske magister- og kandidatafhandlinger. En 20 års bibliografi. Sociologisk Institut, København.

Leder, Kurasje nr. 2/3, s. 1. (1970).

Lundberg, George (1965); Kan videnskaben redde os? Hans Reitzel, København.

Malerrapporten: en foreløbig rapport om sundhedsfarerne i malerfaget. (1971). Modtryk, Århus.

March, James G., Johan P. Olsen (1979); Ambiguity and choice in Organizations. Universitetsforlaget: Her citeret efter James March (1995), Fornuft og forandring I organisationer, Frederiksberg.

Negt, Oscar (1981); Sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæring. Kurasje, København.

Negt, Oscar (2019); Dannelse og Demokrati. Frydenlund, København.

Skipper, Pernille (2013); 3procent-netværket – Studenterrådets uægte barn, i Johansen Meisner, Jesper (red.); Enhed og Interesse, En bog om Studenterrådet ved Københavns Universitet 1995-2012. Studenterrådet ved Københavns Universitet, København. https://doi.org/10.1080/03461238.1935.10405836

Studenterrådet ved Københavns Universitet (1973); Videnskab – Uddannelse – Kapital. Rekonstruktionen af det borgerlige universitet – en kritik. Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København.

Tigeren – diverse numre. Fagfronten, Sociologisk Institut, København.

Wright Mills, C. (1959); The Sociological Imagination. First Evergreen Edition, Grove Press, New York.

Åkerstrøm Andersen, Niels (1995); Selvskabt forvaltning. Forvaltningspolitikkens og centraladministrationens udvikling i Danmark 1900-1994. Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København. https://doi.org/10.7146/politica.v32i3.68399

Downloads

Publiceret

2020-12-01

Nummer

Sektion

Essay