Den store decentrering

Forfattere

  • Laurent Thevenot

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v31i4.6563

Nøgleord:

Engagement regimes, the history of the social sciences, colonialism, populism, environmental problems.

Resumé

I kølvandet på opbrudstendenser, som påvirker sociologien dybt og truer dens overlevelse som disciplin, foreslår forfatteren at integrere disse opbrud på ny gennem at begrebsliggøre dem som decentrerende kræfter, for så vidt angår disciplinens klassiske definitioner og metoder. Opbruddene kræver alle nye måder at indoptage »det sociales« hidtil undervurderede eller ligefrem ikke-anerkendte afhængigheder af de mange væsner, som er blevet skubbet til side, og som kun diverse »studier« (studies) har lykkedes med at bringe frem i lyset. Bevægelsen i artiklen følger en sådan decentrering af subjektet, agenten eller den sociale aktør, der ikke længere kan bevare sin centrale rolle; og de former for det fælles og fællesskabet, der hidtil ansås som marginale i forhold til samfund og kollektiver. Langt fra samfundet (1) fører bevægelsen væk fra fremmedheden (2) i en eksterioritet, som nu må integreres i begribelsen af mennesket gennem hendes afhængigheder (3). At  væresammen med de og det, der før var underrepræsenteret (4), kræver et skifte i måden at danne fælleshed. Fælleshed må nu være optaget af de nære anknytninger og åbne sameksistensen op hinsides det menneskelige, med forandringer til følge, som ikke skåner samfundsvidenskabernes underliggende normativitet. Styringsmodaliteterne undslipper metropolen (5) gennem at bevæge sig hinsides markedsøkonomien og hen til ting, der understøtter mere dybtliggende politisk-økonomiske ordninger end de omskiftelige alliancer mellem oligarker og politiske autoriteter.

Referencer

Spivak, Gayatri Chakravorty, 1988, »Can the subaltern speak?«, in Nelson Cary og Grossber, Lawrence (red.), Marxism and the Interpretation of Culture, Houndmills, Hampshire og London, Macmillan, pp. 271-313. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13213-2_84

Stavo-Debauge, J., 2012, Le loup dans la bergerie. Le fondamentalisme chrétien à l’assaut de l’espace public, Genève, Labor et Fides. https://doi.org/10.4000/rhr.8232

Stavo-Debauge, Joan, 2014, »L’idéal participatif ébranlé par l’accueil de l’étranger. L’hospitalité et l’appartenance en tension dans une communauté militante«, Participations 9(2) (dossier Les limites de l’inclusion démocratique, coordonné par Mathieu Berger et Julien Charles), pp. 37-70. https://doi.org/10.3917/parti.009.0037

Stavo-Debauge, Joan, 2017, Qu’est-ce que l’hospitalité? Recevoir l’étranger à la communauté, Montréal, Editions Liber. https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.7982

Stengers, Isabelle, 2006, La vierge et le neutrino. Les scientifiques dans la tourmente, Paris, La Découverte.

Stoler, Ann, 2006a, (red.) Haunted by Empire, Geographies of intimacy in North American History, Durham og London, Duke University Press. https://doi.org/10.3138/cjh.43.1.168

Stoler, Ann, 2006b, »Intimidations of Empire: Predicaments of the Tactile and Unseen«, in Stoler, Ann (red.), Haunted by Empire, Geographies of intimacy in North American History, Durham og London, Duke University Press, pp. 1-22. https://doi.org/10.1515/9780822387992-003

Strydom, Piet, 2010, »Towards a cognitive sociology for our time: Habermas and Honneth

or language and recognition … and beyond«, Irish Journal of Sociology, 19(1), pp. 176-197.

https://doi.org/10.7227/ijs.19.1.9

Thévenot, L., 1996a, »Mettre en valeur la nature ; disputes autour d’aménagements de la

nature en France et aux Etats-Unis«, Autres Temps. Cahiers d’éthique sociale et politique,

nr. 49, pp. 27-50. https://doi.org/10.3406/chris.1996.1844

Thévenot, L., 1996b, »Stratégies, Intérêts et justifications. à propos d’une comparaison

France – Etats-Unis de conflits d’aménagement«, Techniques, territoires et sociétés, nr. 31,

pp. 127-149.

Thévenot, L., 1997, »Un gouvernement par les normes ; pratiques et politiques des formats

d’information«, in Conein, B. og Thévenot, L. (red.), Cognition et information en société,

Paris, Ed. de l’EHESS (Raisons Pratiques 8), pp. 205-241. https://doi.org/10.4000/books.

editionsehess.10447

Thévenot, L., 2001, »Justifying Critical Differences ; Which Concepts of Value Are Sustainable in an Expanded Coordination?«, in Kwok Siu-Tong og Chan Sin-wai, 2001, Culture

and Humanity in the New Millennium: The Future of Human Values, Hong-Kong, HongKong University Press, pp. 45-65.

Thévenot, L., 2006, L’action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.theve.2006.02

Thévenot, L., 2009, »Governing Life by Standards. A View from Engagements«, Social Studies of Science 39(5), pp. 793-813. https://doi.org/10.1177/0306312709338767

Thévenot, L., 2014, »Voicing concern and difference. From public spaces to common-places«, European Journal of Cultural and Political Sociology, 1(1), pp. 7-34. https://doi.org/10.

/23254823.2014.905749

Thévenot, L., 2015a, »Making commonality in the plural, on the basis of binding engagements«, in Dumouchel Paul og Gotoh Reiko (red.), Social Bonds as Freedom: Revising the

Dichotomy of the Universal and the Particular, New York, Berghahn, pp. 82-108. https://doi.

org/10.2307/j.ctt9qd0mn.7

Thévenot, L., 2015b, »Certifying the world. Power infrastructures and practices in economies of conventional forms«, in Aspers, Patrick og Nigel Dodd (red.), Re-Imagining Economic Sociology. Oxford, Oxford University Press, pp. 195-223. https://doi.org/10.1093/ac

prof:oso/9780198748465.003.0009

Thévenot, L., 2017a, »’Des liens du proche aux lieux du public’: retour sur un programme

franco-russe pionnier«, Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, 48(3-4), pp. 7-43. https://

doi.org/10.3917/receo.483.0007

Thévenot, L. (i samarbejde med Janna Tsinman og Ariane Zambiras), 2017b, »En commun,

en différend. Politiques comparées dans l’apprentissage de la vie ensemble en foyer étudiant«, Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, 48(3-4), pp. 45-93. https://doi.

org/10.3917/receo.483.0045

Thévenot, L., 2018, »Droits et biens pris en compte par les engagements volontaires

d’entreprises dans des standards internationaux. La ’sustainable palm oil’ certification

au regard des plus défavorisés«, in Jeammaud, Antoine, Le Friant, Martine, Lokiec, Pascal, Wolmark, Cyril (red.), A droit ouvert, Paris Dalloz, pp. 929-945.

Thévenot, L., 2019a, »Measure for Measure: Politics of Quantifying Individuals to Govern

Them«, Historical Social Research 44(2), pp. 44-76.

Thévenot, L., 2019b, »Endiguer les transes d’un péril prochain. La transition d’un Plan de

Prévention de Submersion et la vague de réactions locales contre l’État«, in Padovani,

Florence og Lysaniuk, Benjamin (red.), Les gestions des transitions. Anticiper, subir, réagir,

planifier, Paris, L’Harmattan, pp. 31-66. https://doi.org/10.4000/books.pur.15783

Thévenot, L., 2020, »How does Politics Take Closeness into Account? Returns from Russia«, International Journal of Politics, Culture, and Society, 33(2), pp. 221-250. https://doi.

org/10.1007/s10767-019-9322-5

Thévenot, Laurent, Moody, Michael, Lafaye, Claudette, 2000, »Forms of Valuing Nature:

Arguments and Modes of Justification in French and American Environmental Disputes«, in Lamont, Michèle og Thévenot, Laurent (red.), Rethinking Comparative Cultural

Sociology: Repertoires of Evaluation in France and the United States, Cambridge, Cambridge

University Press, pp. 229-272. https://doi.org/10.1017/cbo9780511628108.009

Thévenot, Laurent, Rousselet, Kathy, Daucé, Françoise (red.), 2017, »Critiquer et agir en

Russie« dossier de la Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, 48(3-4), pp. 5-244. https://

doi.org/10.4000/lectures.26561

Touraine, Alain, 1963, ’Pour ou contre une politicologie scientifique’, Annales ESC, 18-3,

pp. 475-498. https://doi.org/10.3406/ahess.1963.421008

Vergel-Tovar Carolina, 2019, »La notion de victime dans la préparation de l’action en justice:

le cas des femmes face à la guerre en Colombie«, La Revue des droits de l’homme, 16, lagt

online 1. juli 2019, https://journals.openedition.org/revdh/6779 https://doi.org/10.4000/

revdh.6779

Vormbusch, Uwe, 2020, »Taxonomies of the self. Writing the body in an age of uncertainty«,

in Mennicken, Andrea & Salais, Robert (red.), The New Politics of Numbers: Quantification,

Administrative Capacity and Democracy, Palgrave (under udgivelse).

Vrancken, Didier, 2002, Le Crépuscule du social, Bruxelles, Labor.

Yurchak, Alexei, 2006, Everything was forever, until it was no more: the last Soviet generation,

Princeton University Press. https://doi.org/10.1163/187633205x00023

Zard, Philippe, 2009, »L’arbre et le philosophe. Du platane de Barrès au marronnier de

Sartre. Littérature et phénoménologie«, Silène, http://www.revue-silene.comf/index.

php?sp=liv&livre_id=133

Downloads

Publiceret

2021-06-25

Nummer

Sektion

Artikler