Elevernes oplevelse af nationale test: En spørgeskemaundersøgelse af elever fra strategisk udvalgte folkeskoler i Aalborg Kommune

Forfattere

  • Tobias Bøgeskov Eriksen
  • Andrej Christian Lindholst
  • Søren Valgreen Knudsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v31i4.6649

Nøgleord:

De nationale test, evaluering, folkeskolen, kønsforskelle, mistrivsel, faglighed

Resumé

I denne artikel komplementerer vi tidligere forskning og undersøger, hvordan folkeskoleelver i 8. og 9. klasser opfatter de nationale test, samt hvordan opfattelsen hænger sammen med faglighed, (mis)trivsel og køn. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews gennemført i 2019 med elever i Aalborg Kommunie. Vi finder, at store elevgrupper har en overvejemde negativ opfattelse af de nationale test, og at elevernes humør påvirkes negativt før og efter en test. Samtidig finder vi signifikante sammenhænge mellem en mere negativ opfattelse af de national test og henholdsvis en svagere faglighed, større mistrivsel og køn (piger i forhold til drenge). Sammenhængene indikerer, at det tilsyneladende er hos elevgrupper, hvor behovet for faglig understøtteæse er størst, at holdningen til de nationale test er mest negativ. Samlet set påpeger vi relevansen af at inddrage bredere perspektiver på effekterne af de nationale test, sætter spørgs,ålstegn ved værdien af de nationale test som læringsredskab og underbygger behovet for yderligere undersøgelser af, hvordan de nationale test påvirker eleverne - personligt, socialt, såvel som fagligt.  

Publiceret

2022-06-13

Nummer

Sektion

Artikler