Henning Bechs positivt, kritiske nydelsessociologi

Mindeessay

Forfattere

  • Poul Poder
  • Morten Emmerik Wøldike

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v32i3.6733

Resumé

I dette essay præsenterer vi afdøde sociologiprofessor Henning Bechs værk og betydning med tre nedslag på hans samtidsdiagnostiske bidrag, hans særlige sociologisk-fænomenologiske analysemetode, samt hans positivt, kritiske tilgang som forsker. Det er en tilgang, der bidrager til samfundets kritiske selvrefleksion ved at udlægge mulighederne for, hvordan vi kan agere som oplyste borgere, som kan foretage informerede valg udi livsførelsens svære kunst i en senmoderne og værdipluralistisk tid præget af opbrud, digitalisering og nye sociale strømninger. Vores ærinde er ikke blot at mindes og hylde Bech, som vi begge har kendt som underviser, vejleder, kollega og ven. Vi ønsker også at fremlægge og drøfte, hvordan hans værk kan inspirere sociologers aktuelle og fremtidige arbejde.

Downloads

Publiceret

2022-10-17