Ofre og utryghed – Viktimiseringens betydning for utryghed

Forfattere

  • Rune Holst Scherg
  • Anders Ejrnæs

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v33i2.7004

Resumé

Utryghed fylder meget i den offentlige debat og i det forebyggende arbejde. Ofre for kriminalitet er en samfundsgruppe som generelt er utrygge, men undersøgelser indikerer også, at ofres utryghed kan variere betydeligt. I denne artikel belyses, hvilke kriminalitetsrelaterede, individuelle, område- og samfundsmæssige faktorer der påvirker sammenhængen mellem udsathed for kriminalitet og utryghed. For det første er det tydeligt, at kriminalitetens alvorlighedsgrad er central. For det andet er det usikkert om individkarakteristik og områdekarakteristika påvirker sammenhængen. For det tredje er det klart, at samfundsmæssige forhold også påvirker sammenhængen – således er ofre i veludbyggede velfærdsstater mindst utrygge. Fokus i det tryghedsskabende arbejde bør baseres på en differentieret tilgang – med særlig fokus´ på ofre for vedvarende og/eller alvorlig kriminalitet.

Forfatterbiografier

Rune Holst Scherg

Gæsteforsker Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Anders Ejrnæs

Professor (MSO) Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Downloads

Publiceret

2023-11-13