Mellem decentralisering og centralisering: En statslig arbejdsplads flytter fra København til Nakskov

Forfattere

  • Birgitte Romme Larsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v33i2.7006

Resumé

Med interesse for udflytningen af statslige arbejdspladser fra København til provinsen baserer artiklen sig på et etnografisk casestudie af det lokale møde mellem statsinstitutionen Nota og lokalsamfundet i Nakskov på Vestlolland, hvor Nota i 2019 flyttede ind på det centrale torv i byens tidligere rådhus. I den forbindelse fokuserer artiklen særligt på de sociale og økonomiske forventninger og normer, som møder Nota lokalt. Ved hjælp af teori om praksisfællesskaber og lokaløkonomiske kredsløb viser analysen først, hvordan Nakskovs etablerede indbyggere betragter Nota som en arbejdsplads, der i dagligdagen er socialt og økonomisk forpligtet på det omgivende bysamfund gennem aktiv lokal deltagelse. Dernæst peger analysen på, hvordan Nota derfor i hverdagen må manøvrere inden for to parallelle, gensidigt modvirkende økonomiske kredsløb, nemlig statens og det omgivende bysamfunds: det første byggende på regelfasthed og standardisering, det andet på fleksibilitet og lokal tilpasningsdygtighed. I kraft af dette fundamentale modsætningsforhold mellem centrale statsøkonomiske regelsæt og decentrale lokaløkonomiske normsæt argumenterer artiklen for, at statens egen centraløkonomiske praksis i det daglige modarbejder den omplacerede statsinstitutions muligheder for aktivt at tage del i det modtagende bysamfunds egne lokaløkonomiske udvekslingspraksisser. Artiklen konkluderer dermed, at ’udflytningen af statslige arbejdspladser’ ofte i det konkrete lokale møde manifesterer sig som en decentralisering på centraliseringens præmis.

Forfatterbiografi

Birgitte Romme Larsen

Lektor, Afdeling for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

Downloads

Publiceret

2023-11-13