Folketingsvalget 2019: Grønnere holdninger blandt de unge, men også et klima- og miljøvalg på tværs af aldersgrupper

Forfattere

  • Kristian Kongshøj

Resumé

Folketingsvalget 2019 er blevet udråbt til et klimavalg, hvor holdninger til miljø og klima fik afgørende betydning for krydset. Der har samtidig været fokus på de unges rolle som særligt mobiliserede. Med udgangspunkt i YouGovs spørgeskema fra 2019-valget (respondenter udtrukket fra stående onlinepanel) undersøges, hvorvidt de unge adskilte sig tydeligt ved et valg, hvor der samtidig var større folkelig opbakning til dagsordenen end nogensinde før. Artiklen undersøger sammenhængen mellem holdninger til klima/miljø og partivalg på tværs af tre forskellige aldersgrupper (18-34, 35-64 og 65+ år). Disse diskuteres teoretisk med udgangspunkt i kohorteperspektivet og postmaterialisme. Der skelnes både imellem issuesaliens og issueprioriteringer, og der kontrolleres for holdninger på andre vigtige politikområder. Selvom de unge generelt har lidt grønnere holdninger, er sammenhængen med partivalg ikke stærkere for de unge. I stedet er billedet, at holdninger til klima og
miljø spillede en betydelig rolle for den brede befolknings partivalg uanset aldersgruppe. Der er dog en tydelig tendens til, at de yngre klima- og miljøbevidste vælgere fravælger Socialdemokratiet til fordel for de øvrige partier på venstrefløjen eller Radikale Venstre, mens politikområdet i højere grad synes at kunne trække vælgere til regeringspartiet blandt de ældre aldersgrupper.

Forfatterbiografi

Kristian Kongshøj

Lektor, Centre for Comparative Welfare Studies (CCWS), Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Downloads

Publiceret

2023-11-13