VEGAs Lounge - iøjnefaldende socialitet og afslappethed på en lounge

  • Ane Grubb
  • David Rosdahl

Abstract

Artiklen præsenterer resultater fra en kvalitativ undersøgelse af den danske natklub VEGAs Lounge. Artiklens teoretiske ramme består hovedsageligt af Baumans tanker om flydende modernitet samt Baudrillards overvejelser om cirkulerende tegn. Den første del af artiklen fokuserer på socialiteten blandt de unge mennesker, der besøger Loungen. Med udgangspunkt i Baumans teori om den sen-moderne destabilisering af kollektive grupper og Veblens tanker om iøjnefaldende forbrug foreslås begrebet ”iøjnefaldende socialitet” for at beskrive, hvordan socialiteten med gode venner i et sen-moderne velfærdssamfund bliver en eftertragtet ressource, hvorfor den fremvises og nydes på en iøjnefaldende måde. I artiklens anden del undersøges det, hvordan Loungegæsterne bærer det samme tøj, der refererer til et begrænset antal urbane stilmæssige ikoner, samtidigt med, at de udtrykker sig selv individuelt heri. Ved at trække på Baudrillards tanker om simulation fremhæves det, hvordan dette er muligt, da alle i Loungens urbane setting kan indsætte sig selv som tegnets mere oprindelige referent. Endeligt undersøger artiklen den afslappede holdning og attitude, der præger Loungegæsterne. Begrebet ”iøjnefaldende afslappethed” foreslås for at beskrive, hvordan en afslappet attitude signalerer, at individet succesfuldt kan håndtere sen-modernitetens udfordring om at skabe en velafbalanceret identitet. Gennem den iøjnefaldende fremvisning af socialitet og afslappethed fremviser Loungegæsten altså nogle relevante ressourcer og evner til at håndtere de sen-moderne livsforhold.
Published
2006-03-03
Section
Artikler