Fleksibilitet og etnisk segregering. En analyse af sammenhængen mellem virksomhedsfleksibilitet og etnisk rummelighed

  • Anders Ejrnæs

Abstract

Artiklen belyser, hvordan forskellige virksomhedsrelaterede faktorer påvirker den etniske segregering på det private arbejdsmarked. Det centrale spørgsmål er, hvordan fleksibilitet i produktion og arbejdsorganisation påvirker den etniske segregering på arbejdsmarkedet. Problemstillingen bliver belyst gennem data fra en stor SFI spørgeskemaundersøgelse af et stratificeret udvalg af danske virksomheder. Analysen viser, at det danske arbejdsmarked er segregeret og indvandrere er placeret i periferien af arbejdsmarkedet. Til forskel fra mainstream arbejdsmarkedsforskning er der ikke en enkelt faktor, der er bestemmende for den etniske opdeling på arbejdsmarkedet. Analysen viser derimod, at kombinationen af at producere på et usikkert marked, levere standardprodukter/ ydelser og anvende kvantitative fleksibilitetsstrategier, dvs. tilpasse sig til ændringer enten gennem fyringer eller nedsættelse af arbejdstiden øger andelen af etniske minoriteter. Dette indikerer, at etniske minoriteter anvendes som en traditionel periferi arbejdskraft, der udfører det rutineprægede arbejde og samtidig er løsere tilknyttet til virksomhederne uden muligheder for opadgående mobilitet.
Published
2006-03-03
Section
Artikler