På Jagt efter Ledelse: Organisering af Viden i en Foranderlig og Usikker Verden

  • Mie Augier
  • Morten Thanning Vendelø

Resumé

Omfanget og antallet af de industrier som kaldes high tech industrier vokser hele tiden. Et eksempel herpå er internetindustrien, som ikke var kendt for fire til fem år siden. Indenfor disse industrier oplever virksomhederne en konstant forøgelse af hastigheden hvormed deres omgivelser forandrer sig, samtidig med at stadig flere forandringer overrasker dem. Når omgivelserne forandrer sig må virksomhederne tilpasse sig, og når forandringerne kommer overraskende sker tilpasningen ofte gennem improvisation. Mange high tech industrier præges desuden af en udbredt firstcomers advantage. I sådanne omgivelser kan en virksomhed ikke blot lade andre virksomheder sætte agendaen. Den må også selv bidrage med overraskelser. Overraskelser skabes ikke gennem rationel planlægning, da sådan planlægning gør handlinger forudsigelige. Genuine overraskelser skabes i stedet gennem fjolleri. Improvisation og fjolleri kræver nye konstellationer af viden, og derfor er adgang til viden en kritisk succesfaktor i forbindelse med tilpasning til og skabelse af overraskelser. Behovet for viden gør vidensnetværk relevante og nødvendige når virksomheder improviserer og fjoller. Nærværende artikel analyserer og viser, hvordan forskellige typer af vidensnetværk fremmer henholdsvis hæmmer improvisation og fjolleri. I såvel problemidentifikationen som diskussionen illustreres der med eksempler fra den danske internetvirksomhed Fantastic Music Universe2.
Publiceret
2005-09-28
Sektion
Artikler