Vidensledelse på universiteterne: når viden både skal produceres og anvendes

Forfattere

  • Søren Barlebo Wenneberg

Resumé

Fremtidens vidensleder skal kunne meget. Artiklens pointe er, at en vigtig ledelsesopgave i fremtidens vidensbaserede virksomheder bliver at forholde sig til, at man både skal producere og anvende viden – på samme tid. Ved at studere forskningsledelse på universiteterne kan man se, at vidensproduktion og anvendelse faktisk er i potentiel konflikt, samtidig med at man kan få inspiration til, hvordan man som leder kan håndtere denne konflikt. Inspirationen peger i retning af balancering af forholdet mellem autonomi og styring, samt fokus på ledelsens tillidsdimension.

Downloads

Publiceret

2005-09-28

Nummer

Sektion

Artikler