Videndeling: en forandringsproces snarere end en teknologisk udfordring: implementering af videndeling

  • Lotte Henriksen

Resumé

Viden er den nye konkurrencemæssige faktor, specielt for den videnintensive virksomhed. Ledelse af viden er derfor det nye ledelsesværktøj. Denne artikel sætter fokus på, hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, den videnintensive virksomhed står overfor når videnledelse i praksis skal etableres. Der redegøres for forskellige perspektiver på hvilke udfordringer ledelsen står over for når ledelse af viden skal praktiseres. Dette gøres ud fra antagelsen om at videnledelse er den nye konkurrencemæssige faktor i den videnintensive virksomhed, under forudsætning af at succeskriteret for videnledelse er etablering af de “rigtige” organisatoriske og ledelsesmæssige rammer skabes, for at et innovativt miljø udvikles. Der vil i artiklen blive argumenteret for at implementering af videnledelse ikke blot er et spørgsmål om at implementere IT løsninger, men snarere skal forstås som en adfærdsmæssig forandringsproces. Dette gøres gennem følgende perspektiver: – Værdifuld organisatorisk viden opbygges over tid gennem den måde hvorpå virksomhedens medlemmer løser opgaver. Forbliver denne viden individuel, begrænses organisationens muligheder for at udnytte den udviklede ekspertise. – Manglende vision og strategi kan medføre at viden forbliver individuel. Virksomhedens medlemmer skal kunne se den værdi, udvikling og udveksling af viden skaber for den enkelte, gennem en fælles ledestjerne. – Udvikling og udveksling af viden handler ikke blot om IT-løsninger. Muligheden for konvertering og mobilisering af viden er afhængig af den sociale kontekst og dermed af de ledelsesmæssige og organisatoriske strukturer der er og skabes i virksomheden.
Publiceret
2005-09-28
Sektion
Artikler