Internetundersøgelser: problemer og muligheder

Forfattere

  • Peter Østergaard
  • Hans Jørn Juhl

Resumé

Der har gennem de seneste år været sat større og større fokus på brug af internetundersøgelser som et alternativ til traditionelle repræsentative undersøgelser, herunder nettets worldwide udbredelse, hvor internetundersøgelser kunne forekomme excellent i forhold til andre undersøgelsesmetoder. Artiklen fokuserer indledningsvis på de fejlkilder, der generelt er ved repræsentative undersøgelser, og beskriver de teknologier, der bruges i forbindelse med internetundersøgelser, efterfulgt af en typologi for Web-baserede undersøgelser, som de hidtil har været gennemført, herunder styrker og svagheder ved disse. Artiklens anden del sætter fokus på internettets udbredelse i Danmark og den øvrige del af verden, efterfulgt af opstilling af vurderingskriterier for repræsentative undersøgelser generelt, samt de potentielle styrker og specielt svagheder, som internetundersøgelser i år 2001 har. Konklusionen er, at internetundersøgelser ikke pt. udgør noget godt alternativ til eksisterende undersøgelser specielt på grund af den begrænsede netadgang worldwide, samt den manglende repræsentativitet af internetbrugere i forhold til befolkninger som helhed. Artiklen konkluderer også, at internetundersøgelse rettet mod specielle populationer, kan været et glimrende dataindsamlingsmetode og besidder muligheder for at kombinere dataindsamlingsbehov, som det med tidligere kendte undersøgelsesmetoder kan være svært at tilgodese.

Downloads

Publiceret

2005-09-28

Nummer

Sektion

Artikler