Finansiel ledelse i den nye økonomi

  • Michael Christensen

Resumé

Øget globalisering og større integration landene imellem påvirker konkurrenceforholdene mellem virksomheder. Herved stilles der nye og stigende krav til ledelsen af virksomheder, herunder også den finansielle ledelse. I denne artikel fokuseres på hvordan den nye økonomi har påvirket de opgaver en finansafdeling i en større erhvervsvirksomhed typisk beskæftiger sig med.
Publiceret
2005-09-28
Sektion
Artikler