Skaber den nye økonomi højere produktivitet?

Forfattere

  • Mogens Dilling-Hansen
  • Erik Strøjer Madsen
  • Valdemar Smith

Resumé

90ernes kraftige og vedvarende vækst i USA og det tilhørende boom i IT-sektoren har været grundlaget for begrebet ‘Den nye Økonomi’. Sammenhængen mellem de to fænomener er, at IT-industrien i sig selv anses for produktiv og produktivitetsstigninger i de øvrige brancher, som følge af øget anvendelse af IT, har derfor sat ekstra fokus på IT-industrien som katalysator for vækst. I Finansredegørelse (2001) påvises der generelle produktivitetsstigninger på makroplan, og der argumenteres for, at denne stigning skyldes øget IT-anvendelse. Spørgsmålet er imidlertid, om man på virksomhedsniveau kan verificere betydningen af IT-investeringer. Det er hensigten med denne artikel, idet der undersøges for første gang på basis af danske virksomhedsdata, om der kan identificeres produktivitetsstigninger i slutningen af 90erne. Resultatet af nærværende analyse viser, at der fra 1993 og fremefter kan spores øget produktivitet i IT-sektoren. Den del af IT-sektoren, der findes i industrien, har haft en stigende men stagnerende vækst. I de seneste år er det først og fremmest IT-sektoren i servicesektoren, der har haft store produktivitetsstigninger.

Downloads

Publiceret

2005-09-28

Nummer

Sektion

Artikler