Supply Chain Management: et centralt ledelsesbegreb i en ny forståelse af tid og rum

Forfattere

  • Britta Gammelgaard

Resumé

To nært forbundne tendenser i tiden, nemlig den eksplosive fremvækst af ny informationsteknologi og den stigende globalisering, forårsager nye opfattelser af tid og rum og skaber dermed behov for nye ledelsesteorier og begreber. Et sådant nyt begreb, der dels kan bidrage til forståelsen af udviklingen i den globale økonomi og dels give virksomheder anvisninger på en konkret strategi, er Supply Chain Management. Med et supply chain management-perspektiv forstås virksomheden ikke længere som en autonom enhed på et gennemsigtigt marked, men som et led i en forsyningskæde, hvor fokus er netværks- og relationsskabelse på lokalt, regionalt og globalt plan. Som normativ ledelsesteori anbefaler Supply Chain Management integration af virksomheders centrale forretningsprocesser på grundlag af de fysiske materialestrømme og den dertil hørende information. Hermed bliver informationsteknologien en central forudsætning for supply chain managements fysiske forudsætning, nemlig logistikken. Supply Chain Management kan således forstås som en ledelsesfilosofi, der understøtter såvel globaliseringsom fremvæksten af ny informationsteknologi.

Downloads

Publiceret

2005-09-29

Nummer

Sektion

Artikler