Ændringer i en koncerns decentraliseringsgrad: Nogle konsekvenser for indkøbsorganiseringen

Forfattere

  • Svend Ole Madsen
  • Ole Stegmann Mikkelsen

Resumé

Denne artikel søger at sætte fokus dels på udviklingstendenserne i samspillet mellem en koncerns hovedkontor og divisionerne og dels på, hvordan nyere IT-teknologier kan påvirke denne proces. Nogle konkrete konsekvenser af ændret samspil undersøges, idet tilpasningen af indkøbsorganiseringen præsenteres sideløbende med implementering af ny Data Warehouse1 teknologi. Artiklen indledes med at problematisere samspillet og sandsynliggøre, hvorfor og hvordan et Data Warehouse kan påvirke samspillets udviklingsretning. Efterfølgende præsenteres det empiriske grundlag, som er et casestudie på Danfoss A/S. Derefter belyses casen ud fra udvalgte teoretiske vinkler. For det første sammenholdes empirien med generelle udviklingstendenser i samspillet mellem det centrale og decentrale niveau inden for koncerner. For det andet relateres empirien til forskellige strategiske styringsformer. I et afsluttende afsnit diskuteres, hvordan IT-systemer generelt og Data Warehouse teknologi specifikt kan få indflydelse på strategisk udvikling, og implikationer for indkøbsorganiseringen vises.

Downloads

Publiceret

2005-09-29

Nummer

Sektion

Artikler