Åbenhed i årsrapporten synes at betale sig

  • Mikkel Andreas Jensen
  • Christian Petersen
  • Thomas Plenborg

Resumé

Denne artikel undersøger sammenhængen mellem mængden af ikke-lovpligtig information i årsrapporten og virksomhedens kapitalomkostninger. Ifølge økonomisk teori vil en offentliggørelse af flere ikke-lovpligtige informationer reducere informationsassymmetrien mellem ejere (nuværende og potentielle) og selskabets ledelse, hvilket vil føre til en lavere grad af usikkerhed og dermed lavere kapitalomkostninger. Dette studie bekræfter den økonomiske teori. Ved en undersøgelse af 36 børsnoterede danske industriselskabers regnskaber aflagt for perioden 1997-2000 dokumenteres, at et øget udbud af ikke lovpligtige informationer fører til lavere kapitalomkostninger. Undersøgelsen bekræfter således, at større åbenhed kan betale sig og understøtter derved også bevæggrunden for den nye årsregnskabslovs krav om større åbenhed.
Publiceret
2005-09-29
Sektion
Artikler