50 års udvikling fra en erhvervsøkonomisk synsvinkel

  • Erik Johnsen

Resumé

50 år anses normalt for at være den alder, hvor man bliver voksen. Det gælder også Civiløkonomerne som organisation betragtet. Spørgsmålet er, om det også gælder for den disciplin, som civiløkonomerne har taget navn efter, og som alle dage har været kernen i uddannelse og anvendelse på jobbet, nemlig den Almene Erhvervsøkonomi. Der foretages en beskrivelse af hovedpunkter i erhvervsøkonomiens udvikling her i landet, og konklusionen er klar: Erhvervsøkonomisk metode er nødvendig, men ikke tilstrækkelig til at skabe overlevelse og udvikling af en virksomhed. Det beror navnlig på, at det fundamentale kriterium om "Economic Man" ikke holder, og at erhvervsøkonomiens forenklede billede af virksomheden som (primært) transformationssystem heller ikke holder. Hvad skal vi så sætte i stedet? Det giver dette tidsskrifts seneste 50 årgange et svar på: Supplere det klassiske virksomhedsbillede med virksomheden som politisk system, virksomheden som et normeret system for god adfærd og virksomheden som ledet system. Og supplere gængs erhvervsøkonomisk metodik med tværvidenskabelige problemløsningsmetoder.
Publiceret
2005-09-29
Sektion
Artikler