Fem typer strategi i organisationer

  • Elmer Fly Steensen Aarhus School of Business, University of Aarhus

Resumé

Begrebet strategi anvendes i ledelseslitteraturen til at repræsentere blandt andet skriftlige og mundtlige formuleringer og narrativer, lederes intentioner og det generelle adfærdsmønster blandt organisationers ansatte. Baseret på en gennemgang af hvordan strategi begrebet er blevet brugt og defineret i den strategiske ledelseslitteratur fra 1970’erne frem til i dag præsenteres i denne artikel en samlingsmodel indeholdende fem forskellige strategi-typer: fælles strategi, skjult strategi, falsk strategi, ikke-overvejet strategisk potentiale og realiseret strategi. Det diskuteres, hvilke indbyrdes relationer der kan være mellem strategityperne, og hvordan en organisations strategi er internt sammensat. Der fremsættes desuden forslag til, hvordan ledere kan anvende typologien som inspiration til arbejdet med at udvikle og gennemføre strategier i organisationer og virksomheder.
Sektion
Artikler