Vol 73, No 2 (2009)

Table of Contents

Editorial
Børge Obel
5-6
Elmer Fly Steensen
9-25
Lars G. Dietrichson, Per Nikolaj Bukh, Bent Dalum
27-43
Christian Nielsen, Henrik Dane-Nielsen
45-63
Charlotte Jonasson
65-77

Column

Globalisering i netgang - Nye krav til ledelsen?
Børge Obel, Kai Kristensen, Flemming Poulfelt, Kurt Klaudi Klausen
79-81