At analysere forretningsmodellen: Hvad er værdiskabelseshistorien i CrowdCatcher?

  • Christian Nielsen University of Aalborg
  • Henrik Dane-Nielsen University of Aalborg

Resumé

Med udgangspunkt i et case studium af CrowdCatcher, et innovationsprojekt med tilknytning til Østjysk Innovation, illustreres det, hvorledes man kan analysere sig frem til virksomhedens forretningsmodel, samt sætte denne ind i en sammenhængende historie om værdiskabelse, understøttet med de mest centrale præstationsmålinger. Således introduceres der for virksomheden tanken om, hvilke præstationsmål og kritiske succesfaktorer som er centrale for den fremtidige drift af denne. Analysen identificerer endvidere to dilemmaer i virksomheden, som muligvis vil kunne være relevante for andre iværksætter-virksomheder. Det første er dilemmaet imellem innovation og strukturer. Det andet dilemma, som identificeredes, er dilemmaet mellem kortsigtede og langsigtede udfordringer, hvor det var et tydeligt problem at allokere ressourcer til langsigtet planlægning pga. kortsigtede flaskehalse så som tid og kapital.
Sektion
Artikler