Trading Cluster Nordjylland? En analyse af handelsbaserede mikroklynger

  • Lars G. Dietrichson University of Aalborg
  • Per Nikolaj Bukh University of Aalborg
  • Bent Dalum University of Aalborg

Resumé

Der har både forskningsmæssigt og erhvervspolitisk været stor interesse for, hvorledes klynger af virksomheder indenfor samme eller relaterede brancher kan udnytte synergier i samspillet imellem hinanden. Sædvanligvis har der været fokus på at identificere virksomhedsklynger indenfor specifikke brancher. I denne artikel vises dels, hvorledes der i nordjysk erhvervsliv kan identificeres klynger baseret på handelsbaserede kompetencer, som i mindre grad er branchespecifikke og dels, hvordan enkelte mindre og afgrænsede klynger kan identificeres ved interview med centrale aktører inden for de handelsrelaterede brancher. Udover interview er artiklen baseret på en statistisk analyse af beskæftigelsesdata med henblik på at bestemme handelsvirksomheders specialiserings-kvotient. De identificerede klynger har karakter af mikroklynger, og det demonstreres, hvorledes disse har udviklet sig gennem brancheerfaring og derpå følgende spin-offs. Det konkluderes, at virksomhederne i disse klynger stadig deler en fælles videnbase og et fælles arbejdsmarked. Mikroklyngerne er identificeret indenfor handel med kød og kødprodukter, fisk og fiskeprodukter samt brugt IT-udstyr.
Sektion
Artikler