Brugerinddragelse og organisatorisk udvikling i sundhedsvæsnet: Mellem praksis og viden

  • Charlotte Jonasson Århus Kommune

Resumé

En væsentlig udfordring inden for den offentlige sektor er at inddrage borgeren i udviklingen af sektorens ydelser, produkter og organisering. Tages udfordringen op har den potentiale for at kunne anvendes konstruktivt i udviklingen af offentlige organisationer. Med udgangspunkt i et case-eksempel fra sundhedssektoren analyseres de muligheder og barrierer som sundhedspersonalet oplever i forbindelse med implementeringen af en kontaktpersonordning, der kan ses som et kvalitetsoptimerende tiltag inden for sundhedssektoren. Det argumenteres, at der i relationen mellem kontaktperson (sundhedspersonalet) og bruger (patienter) opstår en unik mulighed for et brugerdrevent innovationspotentiale. Imidlertid afhænger udnyttelsen af dette potentiale af, hvorvidt der kan skabes en forbindelse mellem viden og praksis, således at ideer og viden ikke blot på lokalt plan, men også på et ledelsesmæssigt plan kan anvendes til at udvikle selve sundhedsvæsenets organisering. Det foreslås her, at forbindelsen mellem viden og praksis skal ske ved at sammentænke brugerinddragelse med selve organiseringen af patientforløb.
Sektion
Artikler