Tillidsbaseret ledelse – en ny udfordring for ledere?

  • Søren Jagd Roskilde University

Resumé

Tillid bliver i stigende grad fremhævet som et vigtigt ledelsesværktøj i nyere udenlandsk ledelseslitteratur, men er endnu ikke diskuteret særligt indgående i Danmark. I denne artikel analyseres hvordan tillidsbaseret ledelse beskrives i den nyere engelsksprogede ledelseslitteratur. Der fokuseres på, hvordan begreberne tillid og tillidsbaseret ledelse defineres, hvordan tillid konkret foreslås brugt som ledelsesværktøj, samt hvilke ledelsesmæssige udfordringer den eksplicitte brug af den tillidsbaserede ledelsesform stiller ledere overfor. Sidst diskuteres hvordan tillidsbaseret ledelse adskiller sig fra traditionel kontrolbaseret ledelse. Det konkluderes, at tillidsbaseret ledelse er en krævende ledelsesform for den enkelte leder, idet lederen skal udvikle sin egen tillidsværdighed og desuden gøre sig sårbar over for medarbejderne ved at afvikle traditionelle regler og formelle kontrolsystemer.
Sektion
Artikler