Positionering eller effektivisering via lean i den kommunale sektor?

  • Jan Steentoft Arlbjørn University of Southern Denmark
  • Per Vagn Freytag University of Southern Denmark

Resumé

I tidens løb er der udviklet en lang række ledelsesfilosofier, som har til formål at øge produktiviteten i såvel fysiske som administrative processer. En del af disse ledelsesfilosofier er udviklet i en industriel kontekst og søges herefter overført til en offentlig kontekst. Dette er bl.a. gældende for tidens populære ledelsesbegreb ’lean’, som en del danske kommuner øjensynligt har kastet sig over. Lean-begrebet er en moderne betegnelse for Toyota’s produktionssystem, som tidligere er benævnt Just-In-Time, og som trækker på elementer fra Total Quality Management. Formålet med artiklen er at afdække, gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt landets 98 kommuner, hvad der forstås ved, og hvordan der arbejdes med lean i den kommunale sektor. Dette giver efterfølgende anledning til refleksion over, om det giver mening at overføre lean fra en produktionskontekst til en kommunal kontekst, og hvad konsekvenserne heraf er. Artiklen konkluderer, at det som kommunerne opfatter som lean mere har karakter af fokus på spild gennem anvendelse af værktøjer som arbejdsgangsanalyser og løbende forbedringer. Lean synes mere at fungere som positionering frem for effektivisering.
Sektion
Artikler