Hvordan motiveres videnmedarbejdere? Et eksempel på reorganisering af HRM i en videntung virksomhed

  • Frances Jørgensen Aarhus School of Business, University of Aarhus
  • Anne Bøllingtoft Aarhus School of Business, University of Aarhus
  • Henning Madsen Aarhus School of Business, University of Aarhus

Resumé

Denne artikel bygger på resultaterne fra et pilotprojekt i en mellemstor videntung virksomhed, der oplevede problemer med medarbejdermotivationen. Som konsekvens heraf ønskede virksomheden at omstrukturere sine initiativer på Human Resource Management (HRM)-området og ved samme lejlighed tydeliggøre koblingen mellem disse aktiviteter og organisationens strategiske målsætning. Casen er interessant, da der oftest er fokus på produktionsvirksomheder i forbindelse med medarbejdermotivation. Artiklen indledes med en kort gennemgang af litteratur om HR og medarbejdermotivation, og ved brug af en action research metodologi udvikles derefter en innovativ tilgang til at designe de HR-initiativer, som blev implementeret i virksomheden. Herved bidrager artiklen med et praktisk eksempel på en procesmodel, som en ledelse kan benytte ved reorganisering af HR-initiativer i en videntung organisation.
Sektion
Artikler