Nye tilgange til leverandører kræver nye tilgange til markeder: Eller er det omvendt?

  • Jesper Piihl Syddansk Universitet

Resumé

Denne artikel introducerer et integreret perspektiv på leverandør og markedsudvikling. Udgangspunktet er tesen, at for at udnytte det potentiale, der kan ligge i nye former for samspil med leverandører, må der åbnes for at tænke en virksomheds marked på nye måder – og omvendt. Traditionelle tilgange til strategiarbejde ofte tage afsæt i det artiklen kalder en strategisk konstant. Et mere eller mindre bevidst valgt fikspunkt for strategiudvikling. Afsættet i en strategisk konstant gør det muligt at opstille strategiprocesser, der følger en trinvis plan, der optimerer i forhold til den strategiske konstant. Med afsæt i eksempler hentet fra et interaktivt forskningsprojekt diskuteres en udviklingsmodel, der dels søger potentialer ved at opgive den strategiske konstant og dels ved at balancere potentialer på leverancesiden med potentialer på markedssiden af virksomheden.

Forfatterbiografi

Jesper Piihl, Syddansk Universitet
Adjunkt, Ph.D. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Publiceret
2006-08-04
Sektion
Artikler