Afledte Kvalitetsomkostninger: Et Modelperspektiv med Empirisk Udgangspunkt

  • Steen Nielsen
  • Esben Høg

Resumé

I traditionel økonomistyring og internt regnskabsvæsen registreres normalt kun hvad man kunne kalde de direkte målbare kvalitetsomkostninger. Disse bygger på, at kun synlige effekter fra kvalitetsproblemer indgår i virksomhedens beslutningsgrundlag. På grund af øget fokus på kvalitet - og dermed på kvalitetsomkostningernes voksende betydning, specielt i relation til virksomhedens forøgede anvendelse af avanceret og fleksibelt produktionsudstyr, hvor flere produkter ofte produceres sammen og dermed påvirker prioritetsrækkefølgen - bør en virksomhed gøre sig tanker om hvordan de forskellige produktvarianter og ordrer påvirker ressourcer og kvalitetsomkostninger. For at tage højde for dette, betragtes en beregningsmodel til at visualisere defektprocenternes betydning rent omkostningsmæssigt i sammenhæng med de traditionelle produktionsparametre, som kapacitetsudnyttelse, ordrestørrelse, teknologi etc. Størrelsen af disse afledte omkostninger bør – så vidt der ikke er mulighed for eliminering - også indgå i virksomhedens langsigtede beslutningsgrundlag og formål.
Publiceret
2005-09-14
Sektion
Artikler