Barrierer for at øge markedsorienteret aktivitet

  • Søren Bisp

Resumé

Undersøgelsen, der refereres i denne artikel, har til formål at bidrage med ny viden om forøgelse af markedsorienteret aktivitet. Dette gøres ved at undersøge hvilke faktorer, der hæmmer tiltag til at øge markedsorienteret aktivitet og specielt, hvordan sådanne faktorer er forbundet og interagerer. De primære implikationer findes blandt de barrierer, der lægger grunden til øvrige barrierer i organisationen. Disse fundamentale barrierer er repræsenteret ved at virksomheden er salgs- og produktionsdrevet, at den opererer med up- og/eller downstream afhængighed, at virksomheden har en kort tidshorisont, at der i virksomheden er ledere med bestemte hæmmende personlighedstræk, at man ikke har professionel baggrund i marketing, samt at beslutninger træffes på baggrund af intuition og erfaring.
Publiceret
2005-09-16
Sektion
Artikler