With CBS Open Journals the Copenhagen Business School Library offers small journals connected to CBS research environment a platform for disseminating research to a wider audience through Open Journal Systems. Copenhagen Business School Library's offer is not limited to Open Access journals but we do encourage journals to keep their access as open as possible.

Journals

 • American Studies in Scandinavia

  American Studies in Scandinavia, the journal of the Nordic Association for American Studies since 1968, is published twice each year, and carries scholarly articles and reviews on a wide range of American Studies topics and disciplines

 • The Copenhagen Journal of Asian Studies

  The Copenhagen Journal of Asian Studies (CJAS) is a refereed academic journal. It focuses on the socio-cultural, political and economic transformations of contemporary Asia.

 • Dansk Sociologi

  Dansk Sociologi publicerer originalartikler, oversigtsartikler (”reviews”), boganmeldelser, essays, faglige kommentarer og debatindlæg, der har sociologisk relevans.

 • Foucault Studies

  Foucault Studies is the only international journal in the English language devoted to the work and influence of the thinker Michel Foucault, often listed as the most cited contemporary author within the humanities and social sciences.

 • Foucault Studies Lectures

  Foucault Lectures: A series published by Foucault Studies.

  This special series of Foucault Studies will provide a volume for each year of Foucault’s lectures at the Collège de France. Over time, minimally 4 volumes are planned to be published. Scholars interested in contributing to the series can contact our managing editor: Signe Macholm Müller (smmu.mpp@cbs.dk). All articles are peer-reviewed by two external reviewers.

 • Journal of Business Anthropology

  The Journal of Business Anthropology (JBA) is an Open Access journal which publishes the results of anthropological and related research in business organizations and business situations of all kinds. This website is the home of JBA, and here you will find all Published Issues, as well as additional materials.

 • Kurasje

  Kurasje er et kritisk samfundsvidenskabeligt tidsskrift, der blev publiceret i perioden 1970-1986. I løbet af sin levetid nåede tidsskriftet at udkomme 38 gange - alle numrene er nu tilgængelige i digital form.

 • Ledelse & Erhvervsøkonomi

  Ledelse & Erhvervsøkonomi formidler viden inden for fagområderne ledelse og erhvervsøkonomi. Ledelse & Erhvervsøkonomi skiftede i 2014 navn til Danish Journal of Management & Business, men er nu ophørt med at publicere. Udgivelser fra 2014 og frem kan man finde på Djøf Forlagets hjemmeside, hvor de ligger tilgængelige som Open Access. 

 • LSP and professional communication (2001-2008)

  – an international, peer reviewed journal. All issues published 2001-2008 are listed under "Archives" (with open access to all the articles)

 • LSP Journal - Language for special purposes, professional communication, knowledge management and cognition

  The LSP Journal - Language for special purposes, professional communication, knowledge management and cognition focuses on interlinking research across these areas. The areas of research are of vital importance to the development, exchange and acceptance of new ideas and products in scientific domains as well as in trade and public services at national and international levels. The scope of the LSP Journal is to give researchers a peer-reviewed international forum for exchanges of new insights into theoretical and practical approaches in the areas of research. Operational and innovative methods and practices of relevance to creation and distribution of knowledge in intra- and interlingual environments are primary focal points. This journal replaced the former 'LSP and Professional Communication' (2001-2008), ISSN 1601-1929

  THE JOURNAL WILL NOT BE PUBLISHING ANY NEW ISSUES.

 • Nyhedsbrevet om Forbrugeradfærd

  Nyhedsbrevet om Forbrugeradfærd er en halvårlig forskningsbaseret publikation, som distribueres til en bred kreds af forskere, virksomheder, studerende og pressen. Nyhedsbrevet formidler forskningen i forbrugeradfærd ved Institut for Afsætningsøkonomi, CBS, og stiller skarpt på de nyeste tendenser inden for dette område.

 • Public Governance Research

  Public Governance Research er en fagfællebedømt akademisk tidsskriftserie, der formidler forskning med relevans for ledelse af den offentlige sektor. Centrale temaer er strategisk ledelse i et governance perspektiv, offentlig styring, ledelse af reform og forandring, kommunikation og ledelse, strategisk HRM i det moderne arbejdsliv og personligt lederskab.

 • Quarterly Economic Brief

  Quarterly Economic Brief is a regular update on major macroeconomic developments in China. Its aim is to provide academics, business leaders and policy makers with a comprehensive and concise analysis of the most important economic developments and policy changes.

 • Revy

  REVY er Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers tidsskrift. Det indeholder artikler, debatindlæg og nyheder. Dets primære fokus er at bringe ny viden til, og skabe debat om, danske fag- forsknings- og uddanelsesbiblioteker. REVY udkommer fire gange om året.

 • Samfundslederskab i Skandinavien

  Det videnskabelige tidsskrift Samfundslederskab i Skandinavien er en relancering af tidsskriftet Økonomistyring & Informatik. Tidsskriftet fortsætter på samme måde som hidtil med peer-reviewede forskningsartikler og udkommer 4-8 gange årligt.

  Tidsskriftets fokus er på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt.

 • Årsberetninger/Annual Reports

  I anledning af CBS’ 100 års jubilæum i 2017 har CBS Bibliotek digitaliseret alle årsberetninger udgivet i CBS' levetid. Fra kun at have været tilgængelige i fysisk form kan alle beretninger derfor nu læses og/eller downloades fra dette site.  Fra 2003 udgives sideløbende med den årlige beretning også en årsrapport. Fra 2007 og frem ophører publicering af årsberetninger, og der udgives udelukkende årsrapporter. Alle årsrapporter er også tilgængelige. Bemærk, at en del af de senere års beretninger også er tilgængelige på engelsk.