Om tidsskriftet

Fokus og område

Public Governance Research er en fagfællebedømt akademisk tidsskriftsserie. Den formidler forskning med relevans for ledelse af den offentlige sektor. Bidrag modtages inden for en lang række områder, fx. strategisk ledelse i et governance perspektiv, offentlig styring, ledelse af reform og forandring, kommunikation og ledelse, strategisk HRM i det moderne arbejdsliv, personligt lederskab, innovationsledelse, styring og motivation i den offentlige sektor, administrationsetik, økonomisk styring og organisering af den offentlige sektor. Serien består af originale forskningsbaserede artikler og serien lever op til den bibliometriske forskningsindikators krav til niveau 1 publikationer. Den henvender sig til forskere og praktikere med interesse i offentlig ledelse.

Peer review-proces

Artiklerne redigeres på baggrund af en åben peer review proces, hvor teksterne læses af et medlem af seriens editorial board samt 1-2 eksterne reviewers. Forfatteren peger selv på to mulige reviewers. Det garanteres dog ikke, at disse reviewers bliver benyttet.

Det er muligt at sende et abstract til redaktøren for at afklare, om det påtænkte bidrag er relevant for serien. Ellers uploades bidrag ved at man registrerer sig som bruger på http://ej.lib.cbs.dk/index.php/PGRS/user/register.

Det tilstræbes, at publikationsprocessen ikke strækker sig længere end 2 måneder.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.