Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Retningslinjer for forfattere

Der modtages to typer bidrag: Artikler og kommentarer.

Artikler er originale forskningsbaserede publikationer, som er skrevet i et tilgængeligt sprog og er relativt korte (ca. 5000 ord/10-12 normalsider). De er underlagt samme krav om peer review, dokumentation og referencer som traditionelle forskningsartikler.

Kommentarer er debatoplæg (ca. 1000 ord/2 normalsider), som tager udgangspunkt i aktuelle emner i forhold til offentlig ledelse eller i nye forskningsvinkler på offentlig ledelse. Da de skal være debatskabende, forventes det, at budskabet kan formuleres simpelt (i en sætning), og at tonen er personlig. De underlægges ikke peer review, og antallet af referencer bør begrænses til et minimum.

Bidrag uploades på https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/author.  

Format:

  • Et bidrag uploades som et word-dokument, 12 punkt skriftstørrelse, 1,5 linjeafstand.
  • Undgå formattering, bortset fra kursiv (benyttes i stedet for understregning).
  • Anvend gerne både overskrifter og underoverskrifter (men ikke flere niveauer).
  • Vær sikker på at URL-links virker og er komplette, og at eventuelle illustrationer ikke bryder med ophavsrettigheder.
  • Referencer skal være i overensstemmelse med APA-style guide.
  • Upload også 5-8 keywords og et abstract på 75-100 ord.
  • Sproget er fortrinsvis dansk (men kan også være engelsk, hvis det kan begrundes)
  • Artiklen kan afvige fra længden på 10-12 normalsider, hvis det kan begrundes.