Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Retningslinjer for forfattere

Der modtages to typer bidrag: Artikler og kommentarer.

Artikler er originale forskningsbaserede publikationer, som er skrevet i et tilgængeligt sprog og er relativt korte (ca. 5000 ord/10-12 normalsider). De er underlagt samme krav om peer review, dokumentation og referencer som traditionelle forskningsartikler.

Kommentarer er debatoplæg (ca. 1000 ord/2 normalsider), som tager udgangspunkt i aktuelle emner i forhold til offentlig ledelse eller i nye forskningsvinkler på offentlig ledelse. Da de skal være debatskabende, forventes det, at budskabet kan formuleres simpelt (i en sætning), og at tonen er personlig. De underlægges ikke peer review, og antallet af referencer bør begrænses til et minimum.

Bidrag uploades på https://rauli.cbs.dk/index.php/PGR/author.  

Format:

 • Et bidrag uploades som et word-dokument, 12 punkt skriftstørrelse, 1,5 linjeafstand.
 • Undgå formattering, bortset fra kursiv (benyttes i stedet for understregning).
 • Anvend gerne både overskrifter og underoverskrifter (men ikke flere niveauer).
 • Vær sikker på at URL-links virker og er komplette, og at eventuelle illustrationer ikke bryder med ophavsrettigheder.
 • Referencer skal være i overensstemmelse med APA-style guide.
 • Upload også 5-8 keywords og et abstract på 75-100 ord.
 • Sproget er fortrinsvis dansk (men kan også være engelsk, hvis det kan begrundes)
 • Artiklen kan afvige fra længden på 10-12 normalsider, hvis det kan begrundes.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.