Public Governance Research

Public Governance Research er en fagfællebedømt akademisk tidsskriftserie, der formidler forskning med relevans for ledelse af den offentlige sektor. Centrale temaer er strategisk ledelse i et governance perspektiv, offentlig styring, ledelse af reform og forandring, kommunikation og ledelse, strategisk HRM i det moderne arbejdsliv og personligt lederskab.


Årg. 4 (2018)

Har en leder altid ansvaret, og aldrig skylden? – Om lederes læring ved undervisning i ansvar i ledelse
Camilla Sløk

Transformativ læring på masteruddannelsen
Poul Erik Mouritsen, Jørgen Søndergaard


Årg. 3 (2017)

Den offentlige mellemleders lederskab under og efter en krisetid
Gunnar Gjelstrup

Hvordan anvender kommunale chefer resultatinformation?
Nanna Hansen, Mads Bøge Kristiansen

“Det løber mig koldt ned ad ryggen” Hjemsøgte øjeblikke i organisatorisk praksis
Justine Grønbæk Pors

Problemets anatomi – Fra ledelsesproblem til vidensproblem
Morten Knudsen, Lise Justesen


Årg. 2 (2016)

Afklaring af ledelsesrum mellem politikere og embedsmænd: Hvordan og hvor meget?
Marie-Louise Frølich Brødsgaard, Caroline Howard Grøn, Mette Dalgaard Nielsen, Heidi Houlberg Salomonsen

Krisen og ’koncernmodellen’ i kommunerne
Søren Kjær Foged, Eva Moll Sørensen

Ledelseskommunikation på tværs af styringsparadigmer
Cecilie Glerup, Ursula Plesner

Spareadfærd i krisetider: Danske kommuner mellem strategi, omkostningseffektiviseringer og grønthøstere
Søren Kjær Foged, Eva Moll Sørensen


Årg 1 (2015)

Lederuddannelse som spejl - En sammenligning af renæssancens fyrstespejle og moderne lederuddannelse
Morten Knudsen

Organisatorisk forandring som hverdagsinnovation - Entrepreneurial myte eller en offentlig værdi?
Anne Reff Pedersen

Kompensation for meningstab - Forventninger til kommunikation i offentlig ledelse
Ursula Plesner

Konstant online og fantasien om ’individuel balance’ - Et psykoanalytisk perspektiv på arbejdsintensivering via mobilen
Kaspar Villadsen

Velfærdsteknologier i den offentlige sektor - Et sociomaterielt studie af spiserobotter i handikappleje
Niels Christian Mossfeldt Nickelsen