Forsidebillede

Konstant online og fantasien om ’individuel balance’ - Et psykoanalytisk perspektiv på arbejdsintensivering via mobilen

Kaspar Villadsen

Resumé


Smartphones og andre mobile kommunikationsteknologier indføres med løfter om at give øget handlekraft og individuel frihed i arbejdslivet. Men et voksende forskningsfelt påviser, at indførelse af disse teknologier ledsages af øget netværksbaseret kontrol og selv-pålagt arbejdsintensivering. Artiklen leverer et overblik over og en diskussion af den spirende internationale forskning i betydningen af smartphones i nutidens arbejdsliv. Denne forskning påpeger generelt en modsætning mellem en diskurs om teknologiers påståede styrkelse af individuel autonomi og præstation på den ene side, og den reelle indrullering af teknologibrugere i nye former for kontrol og en usund arbejdskultur, der indebærer konstant ’opkobling’ på den anden. Artiklen foreslår med afsæt hos Žižek en alternativ vinkel på denne problematik, idet den præsenterer en række overvejelser over, hvordan medarbejderes frivillige omfavnelse af smartphones som arbejdsredskab kan begribes, når medarbejderne udtrykker fuld bevidsthed om teknologiens konkrete skadevirkninger på deres private liv.

Nøgleord


Kommunikationsteknologi; Dis-identifikation; Arbejdsliv/privatliv; Fantasi; Žižek; Ideologi

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22439/pgr.v1i0.4781

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Copyright (c) 2015 Kaspar Villadsen

Creative Commons License
Dette manuskript er licenseret under en Navngivelse - Ikke-kommerciel - Ingen Bearbejdede Værker (by-nc-nd) international licens.

ISSN: 2445-5377
Leveret af CBS Library