Forsidebillede

Velfærdsteknologier i den offentlige sektor - Et sociomaterielt studie af spiserobotter i handikappleje

Niels Christian Mossfeldt Nickelsen

Resumé


Denne artikel belyser en række upåagtede virkninger i forbindelse med den socialpolitiske vision om implementering af velfærdsteknologi i den offentlige sektor. Artiklen analyserer mødet mellem en række kriterier og værdier i forbindelse med implementering af spiserobotter i handikappleje og viser, hvordan disse kriterier både væves sammen i den daglige praksis og forsøges fastholdt af forskellige parter. For at skabe overblik over et større empirisk materiale stiller studiet skarpt på to meget forskellige forløb: Det ene udgør en succesfuld afprøvning af spiserobotten, det andet en fiasko. I det succesfulde forløb indfries kriterierne og forhåbningerne om borgerens uafhængighed og et fleksibelt arbejdsmiljø for plejere og medarbejderbesparelser. Fiaskoforløbet sætter fokus på det porøse i mødet mellem krop og spiserobot. Vanskeligheden i at tilvejebringe en sikker forbindelse mellem krop og spiserobot står centralt i artiklens analyse af en ny type ledelsesopgave, der fremkommer i forbindelse med implementering af velfærdsteknologier.

Nøgleord


Sociomaterialitet; Velfærdsteknologi; Spiserobotter; Handikappleje

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22439/pgr.v1i0.4783

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Copyright (c) 2015 Niels Christian Mossfeldt Nickelsen

Creative Commons License
Dette manuskript er licenseret under en Navngivelse - Ikke-kommerciel - Ingen Bearbejdede Værker (by-nc-nd) international licens.

ISSN: 2445-5377
Leveret af CBS Library