Hvordan anvender kommunale chefer resultatinformation?

  • Nanna Hansen KL's Konsulentvirksomhed
  • Mads Bøge Kristiansen Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
Nøgleord: Resultatstyring, Anvendelse af resultatinformation, Anvendelsesformer, Kommunale chefer, Sektorforskelle

Resumé

Formålet med denne artikel er at bidrage til en større forståelse af, hvordan resultatinformation anvendes i danske kommuner. Via surveydata undersøges det, i hvilket omfang og hvordan kommunale chefer anvender resultatinformation. Derudover ses der nærmere på, hvorvidt der er variation i anvendelsen af resultatinformation på tværs af sektorområder. Artiklen viser, at der er variation i kommunale chefers overordnede anvendelse af resultatinformation, og at de kommunale chefer primært anvender resultatinformation til læring og strategisk prioritering, mens resultatinformation kun i mindre grad anvendes kontrol- og incitamentsorienteret. Derudover viser artiklen, at der er variation mellem kommunale chefers anvendelse af resultatinformation på tværs af sektorområder.

Forfatterbiografier

Nanna Hansen, KL's Konsulentvirksomhed
Nanna Hansen er konsulent i KL’s Konsulentvirksomhed. Tidligere har hun arbejdet som økonomisk konsulent i Albertslund Kommune, og før det var hun ansat i KL’s Konsulentvirksomhed som student. Her har hun arbejdet med styring generelt, økonomiske analyser, resultatstyring og udvikling af forskellige budgetmodeller.
Mads Bøge Kristiansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
Mads Bøge Kristiansen er lektor på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet og ekstern lektor i Statskundskab på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Han forsker og underviser i offentlig forvaltning og organisation, herunder reformer og forandring af offentlige organisationer, offentlig styring i en krisetid samt resultatstyring.
Publiceret
2017-12-18
Sektion
Artikler