Ledelse af frivillige – når regler og værdier brydes

Forfattere

  • Anders La Cour Copenhagen Business School

DOI:

https://doi.org/10.22439/pgr.v6i0.6174

Nøgleord:

Ledelse, Formaliseret samarbejde, Samskabelse, Værdier, Regler, Kollektiv læring

Resumé

En vigtig del af offentlig ledelse er i dag at organisere samarbejdet med frivillige. Særligt har det offentlige fået øje på, at inddragelsen af frivillige kan udgøre et vigtigt bidrag til kommunernes udvikling af velfærden. Kommunerne står derfor i dag over for den udfordring, at finde frem til den bedste måde at organisere samarbejdet mellem de frivillige og kommunens ansatte. Artiklens hovedpointe er, at i bestræbelserne på at finde den rette form for samarbejde med de frivillige er det vigtigt, at ledelsen har blik for de modsætninger, der eksisterer mellem regler og værdier, og som altid har præget forsøg på at organisere den frivillige indsats. I stedet for at ignorere de mange modsætninger, der kan opstå mellem regler og værdier, skal ledelsen derfor tage ansvar for at skabe et kollektivt læringsmiljø, der kan øge organisationens evne til at reagere og håndtere komplekse situationer, hvor regler og værdier ikke nødvendigvis spiller sammen.

Forfatterbiografi

Anders La Cour, Copenhagen Business School

Anders la Cour har en PhD i sociologi fra Københavns Universitet, og arbejder i dag som lektor på intstitut for Ledelse, Politik & Filosofi, CBS. Anders har i mange år forsket i de særlige betingelser der gælder for le-delse af frivillige. Han har publiceret en lang række artikler om emnet i såvel danske som internationale tidsskrifter, og er en flittigt benyttet foredragsholder.

Referencer

Blix, B. & Hamran, T. (2017). ’When the saints go marching in’: Constructions of senior volunteering in Norwegian government white papers, and in Norwegian senior volunteers’ and healthcare professionals’ stories. Ageing and Society, 38(7), 1–30. https://doi.org/10.1017/s0144686x17000046

Andersen, N. Å., & Pors, J. G. (2014). Velfærdsledelse: Mellem styring og potentialisering. Hans Reitzels Forlag.

van Bochove, M., Tonkens, E, Verplanke, L. & Roggeveen, S. (2018) Reconstructing the professional domain: Boundary work of professionals and volunteers in the context of social service reform. Current Sociology, 66(3), 392-411. https://doi.org/10.1177/0011392116677300

Center for frivilligt socialt arbejde. (2020). Sådan udarbejder I en samarbejdsaftale. https://frivillighed.dk/guides/saadan-udarbejder-i-en-samarbejdsaftale

Frivilligheds chartret. (2013). Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/sou/bilag/292/1267207.pdf

Farson, R. (1996). Management of the Absurd – Paradoxes in Leadership. New York: Simon & Schuster.

Henriksen, L. S. (1996). Lokal frivillig organisering i nye omgivelser. Alfuff.

Hjære, M. & Jørgensen, H. E. D. (2017). Tal om kommuner og frivillighed: Analyse af kommunernes engagement og samarbejde på det frivillige velfærdsområde. En del af Frivilligrapporten 2016-2018. Odense: Center for Frivilligt Socialt Arbejde. https://doi.org/10.22439/dansoc.v26i2.5048

Cour, A. L. (2014). Frivillighedens logik og dens politik. Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Cour, A. L. (2019). The management quest for authentic relationships in voluntary social care. Journal of Civil Society, 15(1), 1-17.

Lauritzen, G. D. (2019). Looking beyond formal organization: How public managers organize voluntary work by adapting to deviance. Systems Research and Behavioral Science, 37(3), 467-481. https://doi.org/10.1002/sres.2686

Luhmann, N. (2000a). Organization and Decision. Cambridge: Cambridge University Press.

Luhmann, N. (2000b). Sociale systemer – Grundrids til en almen teori. København: Hans Reitzels Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v32i4.68418

Merrel, J. (2000). Ambiguity: Exploring the complexity of roles and boundaries when working with volunteers in well woman clinics. Social Science & Medicine, 51(1), 93-102. https://doi.org/10.1016/s0277-9536(99)00442-6

Mowles, C. (2015). Managing in uncertainty – Complexity and the paradoxes of everyday organizational life. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/97813157308999

Mowles, C., Stacey, R., & Griffin, D. (2008). What contribution can insights from the complexity sciences make to the theory and practice of development management?. Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association, 20(6), 804-820. https://doi.org/10.1002/jid.1497

Overgaard, C. (2015). The Boundaries of care work: a comparative study of professionals and volunteers in Denmark and Australia. Health & Social Care in the Community, 23(4), 380-388. https://doi.org/10.1111/hsc.12154

Overgaard, C. (2019). Rethinking volunteering as a form of unpaid work. Nonprofit and Voluntary Sector Quaterly, 48(1), 128-145. https://doi.org/10.1177/0899764018809419

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. I: M. Zanna (Red.), Advances in experimental social psychology, Vol. 25, (pp. 1-65). New York: Academic Press. https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60281-6

Social- og Indenrigsministeriet. (2020). https://sim.dk/find/?query=charter%20for%20 samspil%20mellem%20den%20frivillige%20&template=All

Skinner, M. S., Lorentzen, H., Tingvold, L., Sortland, O., Andfossen, N. B., & Jegermalm, M. (2020). Volunteers and Informal Caregivers’ Contributions and Collaboration with Formal Caregivers in Norwegian Long-term Care. Journal of aging & social policy, 1-26. https://doi.org/10.1080/08959420.2020.1745988

Striib, M. (2019). Linedans: Når frivillige og medarbejdere tager en svingom på velfærdsstatens travle gulv. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(4), 79-82.

Thyssen, O. (2007). Værdiledelse. Gyldendal A/S.

Tortzen, A. (2019). Samskabelse af velfærd – muligheder og faldgrupper. Hans Reitzels Forlag.

Tuurnas, S. (2016). The Professional side of Co-production. Tampere: University of Tampere

Tuurnas, S. (2020). Skilling and motivating staff for co-production. I: The Palgrave Handbook of Co-Production of Public Services and Outcomes (pp. 491-506). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53705-0_25

Verhoeven, I., & van Bochove, M. (2018). Moving Away, Toward and Against: How Front-line Workers Cope with Substitution by Volunteers in Dutch Care and Welfare Services. Journal of Social Policy, 47(4), 783-801. https://doi.org/10.1017/s0047279418000119

Ziegler, M. & Adelskov, T. (2019). Vi er fælles om fremtidens velfærd. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(4), 76-79.

Downloads

Publiceret

2021-03-12

Nummer

Sektion

Artikler