”Dem der siger, at det ikke kan lade sig gøre, skal lade vær’ med at afbryde os, der allerede er i gang”

Forfattere

  • Annemette Digmann Annemette Digmann er selvstændig aktionsforsker
  • Anne Meta Nielsen Anne Meta Nielsen er antropolog og arbejder som forsker hos Sager der Samler
  • Lene Sick Ejlersen Lene Sick Ejlersen er studerende på DPU

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v33i5.5633

Resumé

I denne artikel peger forfatterne på, hvorfor samskabelse mellem borgere og systemer (f.eks. kommuner) er vanskeligt, både når initiativet til samskabelsen kommer fra borgerne og fra systemet. Forfatterne beskriver i artiklen et eksempel på en innovation på handicapområdet, hvor to ansatte var nødt til at forlade deres ansættelse i kommunen for – sammen med borgerne - at gennemføre de udviklingshæmmedes drøm om et meningsfuldt arbejdsliv. Det initiativ førte megen læring med sig for alle involverede. Læring, der kan overføres til andre områder, hvor samskabelse mellem borger og system er i fokus. I artiklen beskrives den værdi, initiativet medførte på mange forskellige niveauer; hvilke barrierer der skulle overvindes undervejs, og hvilken læring initiativet afstedkom. Artiklen sluttes af med nogle anbefalinger til, hvordan den nødvendige samskabelsesdagsorden kan blive reel og værdiskabende for alle parter.

Referencer

Andersen, V.J.(2017): Meningsskabelse i det nære sundhedsvæsen, Aalborg Universitet.

Iversen, A-M. (2017): Det paradoksale begreb. Aalborg Universitet.

Jøker, A., Hoeck, I. 2015): Fører din ledelse til velfærd? Jurist og Økonomforbundets Forlag

Klarup, V., Bundsgaard, J., Lundsfryd, J. (2017): Rodskud - Venligboere, nærvarme og trivselstanter - hvordan lokale fællesskaber genskaber velfærden. Gyldendal.

Nielsen, A.M., Ejlersen, L.S., Digmann, A (2018): Når borgere skaber inkluderende fællesskab. Sager der Samler. Findes på www.sagerdersamler.dk

Tortzen, A. (2016): Samskabelse i Kommunale rammer. Roskilde Universitet.

Downloads

Publiceret

2018-12-04

Nummer

Sektion

Artikler