Tildelingsmodeller og effektbaserede principper i den offentlige sektor

Forfattere

  • Per Nikolaj Bukh Aalborg Universitet
  • Karina Skovvang Christensen Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i4.6019

Nøgleord:

Effekt, Forløbsstyring, Ledelsesrum, Lighed, Omkostningseffektivitet, Tildelingsmodeller, Økonomistyring

Resumé

I de senere år er fokus øget både på den effekt, der opnås af de offentlige indsatser, og på de ressourcer, der medgår. Det nødvendiggør ændringer i den økonomiske styring, og i den måde ressourcetildelingsmodellerne fungerer på. Artiklen sætter fokus på ledelsesrummet, der drejer sig om, hvilke beslutninger man kan træffe, hvilke konsekvenser af beslutninger man har ansvar for, samt hvordan beslutningerne og konsekvenserne af dem påvirker de økonomiske rammer. Artiklens centrale pointe er, at tildelingsmodellerne konstruerer ledelsesrummet. Effektbaseret økonomistyring er derfor et spørgsmål om tildelingsmodeller (og dermed ledelsesrum), der sikrer helhedsorientering og sammenhængende styring af forløb. For at kunne vurdere tildelingsmodellernes egenskaber ser vi på omkostningseffektivitet som det centrale styringskriterie. I artiklen skelnes mellem direkte effektbaserede tildelingsmodeller, hvor tildelingskriterierne er formuleret som effektmål, og indirekte effektbaserede tildelingsmodeller, hvor tildelingskriterierne skal sikre økonomiske incitamenter til at øge omkostningseffektiviteten, men uden at effekt indgår som et tildelingskriterie. Vi skitserer grundprincipperne i en effektbaseret tildelingsmodel, idet vi dels viser, hvordan der indbygges direkte incitamenter i tildelingsmodellen, og dels diskuterer, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at direkte effektbaserede tildelingsmodeller kan anvendes. Pedersens nye anerkendelsespraksis, der adresseres i den anden artikel i dette nummer.

Forfatterbiografier

Per Nikolaj Bukh , Aalborg Universitet

Per Nikolaj Bukh er cand.oecon. og ph.d. samt professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Karina Skovvang Christensen, Aarhus Universitet

Karina Skovvang Christensen er cand.oecon. og ph.d. samt lektor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

Referencer

Andersen, L. B., C. Greve, K. K. Klausen & J. Torfing. (2017). Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Andersson, M., T. Karlsson & G. Kastberg. (2019). Värdebaserad vård: En kritisk granskning av konceptet och befintliga erfarenheter. Kommunforskning i Västsverige, KFi-rapport nr. 154.

Ankjær-Jensen, A. & L. Herbild. (2008). Betaling for kvalitet: Økonomiske incitamenter til fremme af kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet, Dansk Sundhedsinstitut, DSI rapport 2008.

Anthony, R. & V. Govindarajan. (2006). Management Control Systems, 12. udgave, New York: McGraw-Hill.

Asthana, S. & A. Gibson. (2020). The National Health Service (NHS) in ‘crisis’: the role played by shift from horizontal equity to vertical principles of equity. Health Economics, Policy and Law. Vol. 15, No. 1, pp. 1-17. https://doi.org/10.1017/s1744133118000361

Baker, B. D. & P. C. Green. (2015). Conceptions of equity and adequacy in school finance. I Handbook of research in education finance and policy, 2nd edition, H. F. Ladd & E. B. Fiske (eds.), pp. 231-243, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203961063.ch12

Bartley, M. (2016). Health inequality: an introduction to concepts, theories and methods, 2nd edition. Cambridge: Polity Press.

Bedford, D. S., T. Malmi & M. Sandelin (2016). Management control effectiveness and strategy: An empirical analysis of packages and systems. Accounting, Organizations and Society, Vol. 51, No. 1, pp. 12-28. https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.04.002

BenDavid-Hadar, I., S. Case & R. Smith. (2018). School funding formulae: design to create a learning society. Compare, Vol. 48, No. 4, pp. 553-570. https://doi.org/10.1080/03057925.2017.1323625

Berne, R. & L. Steifel. (1994). Measuring Equity at the School Level: The Finance Perspective. Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 16, No. 4, pp. 405-421.

https://doi.org/10.3102/01623737016004405

Bjerregaard, H. H. & P. H. Christensen. (2018). Værdibaseret styring af ortopædkirurgien i Region Nordjylland. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Bjørnenak, T. (2000). Understanding cost differences in the public sector: A cost driver approach. Management Accounting Research, Vol. 11, pp. 193-211. https://doi.org/10.1006/mare.2000.0128

Bleyen, P., D. Klimovsky, G. Bouckaert & C. Reichard. (2017). Linking Budgeting to Results? Evidence about Budgeting in European Municipalities based on a Comparative Model. Public Management Review, Vol. 19, No. 7, pp. 932-953. https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1243837

Boll, J. & L. Høeberg. (2013). Performance Management and Evaluation in the Danish Public Employment Service. I Performance Management and Evaluation: New Directions for Evaluation, S. B. Nielsen & D. E. K. Hunter (eds.), Vol. 137, pp. 57-67. https://doi.org/10.1002/ev.20046

Bonde, M., C. Bossen & P. Danholt. (2018). Translating value-based health care: an experiment into healthcare governance and dialogical accountability. Sociology of Health & Illness, Vol. 40, No. 7, pp. 1113-1126. https://doi.org/10.1111/1467-9566.12745

Broadbent, J. & R. Laughlin. (2009). Performance Management Systems: A Conceptual Model. Management Accounting Research, Vol. 2, No. 4, pp. 283-295.

https://doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.004

Bromwich, M. & A. Bhimani. (1994). Management Accounting: Pathway to progress. London: CIMA Publishing.

Bukh, P.N. (2005). Budgetlægningen i stormvejr: Er Beyond Budgeting et alternativ? Økonomistyring & Informatik Vol. 21, No. 2, pp, 121-141.

Bukh, P. N. (2008). Design af økonomistyring: Balanced Scorecard eller budgetlægning. Økonomistyring & Informatik, Vol. 24, No. 2, pp. 201-231.

Bukh, P. N. (2009). Design af økonomistyring: Principper og modeller. I Controlleren, P. N. Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Bukh, P. N. & K. S. Christensen (2018a). Ledelsesrummet er et ansvar - og det vokser. Offentlig Ledelse, nr. 2/2018.

Bukh, P. N. & K. S. Christensen (2018b). Strategi og styring med effekt: Danske erfaringer. København: Djøf Forlag.

Bukh, P. N. & K. S. Christensen (2018c). Effektbaseret Økonomistyring. Nordisk Administrativt Tidsskrift, Vol. 95, No. 2, pp. 53-66.

Bukh, P. N. & K. S. Christensen. (2019). Fremtidens økonomistyring er effektbaseret. Administrativ Debat, januar/2019, pp. 23-26.

Bukh, P. N. & K. S. Christensen. (2020). Effektbaserede tildelingsmodeller: erfaringer og principper. Bringes i Samfundslederskab i Skandinavien.

Bukh, P. N. & P. Israelsen. (2004). Activity Based Costing – Dansk økonomistyring under forvandling. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v20i1.68960

Bukh, P. N. & A. K. Svanholt (2019). Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter. Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 34, No. 3, pp. 229-266.

https://doi.org/10.22439/sis.v34i3.5812

Bukh, P. N. & A. K. Svanholt (2020). Empowering middle managers in social services using management control systems. Bringes i Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. https://doi.org/10.1108/jpbafm-06-2019-0096

Bukh, P. N., K. S. Christensen & A. K. Svanholt (2020). Omkostningsbevidsthed i socialt arbejde: fra spændingsfelt til professionalisme. Bringes i Tidsskrift for Professionsstudier.

Burau, V., H. M. Dahl, L. G. Jensen & S. Lou. (2018). Beyond activity based funding: An experiment in Denmark. Health Policy, Vol. 122, p. 714-721. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.04.007

Callon, M. (1998). An essay on framing and overflowing: economic externalities revisited by sociology i The Laws of the Markets, M. Callon (Ed.), pp. 244-69. Oxford: Blackwell.

https://doi.org/10.1111/j.1467-954x.1998.tb03477.x

Christensen, K. S. & P. N. Bukh. (2018). Effektbaseret økonomistyring på vej i den offentlige sektor. Revision & Regnskabsvæsen, nr. 8, pp. 28-41.

Clark, C., C. E. Menifield & L. M. Stewart. (2017). Policy diffusion and performance-based budgeting. International Journal of Public Administration, Vol. 29, No. 1, pp. 51-77.

Csonka, A. (2017). Hvordan får vi mere lighed i uddannelse? København: Informations Forlag.

Cullen, J. B. (2003). The impact of fiscal incentives on student disability rates. Journal of Public Economics, Vol. 87, pp. 1557-1589. https://doi.org/10.1016/s0047-2727(01)00203-1

Danske Regioner. (2016). Beskrivelse af afregningsmodeller til at understøtte værdibaseret styring. Arbejdspapir, Arbejdsgruppen for økonomi, afregningsmodeller og data i projektet om værdibaseret styring, Danske Regioner, december 2016.

Deschamps, C. (2019). Stages of management control in large public organizations: From top to frontline managers. Journal of Management Control, Vol. 30, No. 2, pp. 153-184.

https://doi.org/10.1007/s00187-019-00282-z

Downes, T. A. & L. Stiefel. (2015). Measuring equity and adeqacy. I Handbook of research in education finance and policy, 2nd edition, H. F. Ladd & E. B. Fiske (eds.), pp. 244-259. New York: Routledge.

Dooren, W. V., G. Bouckaert & J. Halligan. (2015). Performance Management in the Public Sector, 2nd edition. London: Routledge.

Eijkenaar, F., M. Emmert, M. Scheppach & O. Schöffski. (2013). Effects of pay for performance in health care: a systematic review of reviews. Health Policy, Vol. 110, No. 2-3, pp. 115-130.

https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.01.008

Ejler, N. (2017). Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring. København: Djøf Forlag.

Ejler, N. & H. R. Seiding. (2011). Performance Management: Værdiskabelse i den offentlige sektor med fokus på effekter og effektiv ressourceallokering. I Offentlig Ledelse, P. N. Bukh (ed.). København: Børsen Forum.

Ejler, N., H. R. Seiding, D. S. Bojsen, S. B. Nielsen & F. Ludvigsen (eds.). (2008). Når måling giver mening: Resultatbaseret styring og dansk velfærdspolitik. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v20i1.68960

Ferreira, A. & D. Otley. (2009). The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis. Management Accounting Research, Vol. 20, No. 4, pp. 263-282.

https://doi.org/10.1016/j.mar.2009.07.003

Forlig (2017). Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser ”, forlig mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en reform af bevillingssystemet for de videregående uddannelser (24. november 2017).

https://doi.org/10.7146/lom.v9i15.23126

Frow, N., D. Marginson & S. Ogden (2010). Continuous’ budgeting: Reconciling budget flexibility with budgetary control. Accounting, Organizations and Society, Vol. 35, No. 4, pp. 444-461.

https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.10.003

Gaarde, S. & A. D. Lønbæk. (2018). Effekt i fokus: Erfaringer fra Odense Kommune. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Ginnerup, R., T. B. Jørgensen, A. M. Jensen & N. Refslund. (2007). Performance Budgeting in Denmark. OECD Journal of Budgeting, Vol 7, No. 4, pp. 1-24. https://doi.org/10.1787/budget-v7-art20-en

Graham, H. (2004). Social determinants and their unequal distribution: clarifying policy understandings. The Milbank Quaterly, Vol. 82, pp. 101-124. https://doi.org/10.1111/j.0887-378x.2004.00303.x

Heeager, A. & J. M. Holm (2019). Hvordan modtager folkeskoler økonomiske ressourcer, og hvilken betydning har det? Politica, Vol. 51, No. 2, pp. 211-230.

Heeager, A. & S. J. Olesen. (2014). Kommunal Økonomi: Rammer, valgmuligheder og styring. København: Systime.

Heinesen, E. & C. Kolodziejczyck. (2008). Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med særlige behov. AKF Working Paper.

Hengel, H. van der, T. Budding & T. Groot. (2014). Loosely Coupled Results Control in Dutch Municipalities. Financial Accountability & Management, Vol. 30, No. 1, pp. 49-74.’

https://doi.org/10.1111/faam.12027

Herbst, M. 2008. Financing Public Universities: The Case of Performance Funding, New York: Springer-Verlag

Holmgaard, A. P. (2014). Velfærd under opbygning: Fra Service til selvstændighed. København: Gyldendal Public.

Hvidman, U. & H. H. Sievertsen. (2014). Det økonomiske fundament: Finansiering og faktorer med betydning for omkostningerne. I Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne, L. B. Andersen, P. Bogtoft, J. G. Christensen & T. Tranæs (eds.), pp. 75-92. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Hunter, D. E. K. & S. B. Nielsen. (2013). Performance Management and Evaluation: Exploring Complementarities. I Performance Management and Evaluation: New Directions for Evaluation, S. B. Nielsen & D. E. K. Hunter (eds.), Vol. 137, pp. 7-17. https://doi.org/10.1002/ev.20042

Højgaard, B., R. T. Wolf & M. Bech. (2016). Alternative styrings- og afregningsmodeller for sygehuse med afsæt i værdibaseret styring: En kortlægning af regionale forsøg og ordninger. KORA, december 2016.

Højgaard, B., J. Kjellberg & M. Bech. (2018). Den statslige styring af det regionale sundhedsvæsen: Analyse af centrale instrumenter. Rapport, VIVE, april 2018.

Jakobsen, S. T. (2017). Specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter. En socioøkonomisk tildelingsmodel. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. København.

Jakobsen, M. L. F. (2014). The Partial Adoption of Performance Budgeting at Danish Hospitals. Danish Journal of Management & Business, No. 3/4, pp. 79-97.

Jakobsen, M. L. F. & T. Pallesen. (2017). Performance Budgeting in Practice: the Case of Danish Hospital Management. Public Organization Review, Vol. 17, No. 2, pp. 255-273.

https://doi.org/10.1007/s11115-015-0337-8

Jensen, P. M. (2018). Her er mindst én god grund til at elske værdibaseret styring. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, Vol. 94, No. 2, pp. 20-25.

Jensen, T. K. & K. D. Olesen. (2018a). Det effektbaserede styringsparadigme i Odense Kommune. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Jensen, T. K. & K. D. Olesen. (2018b). Design og test af effektbaserede økonomimodeller. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Jørgensen, T. S., J. J. Lykkegaard, A. Hansen, H. M. Schrøder, B. Stampe, A.-M. Tetsche Sweeney, B. A. Esbensen, B. Bech, K. Christensen, E. Friis-Mikkelsen, H. Røgind, T. Lundbak, P. C. Taylor, I. F. Petersson, E. E. Wæhrens, J. Kjellberg, H. Gudbergsen, L. E. Kristensen. (2018). Protocol for evaluating and implementing a pragmatic value-based healthcare management model for patients with inflammatory arthritis: a Danish population-based regional cohort and qualitative implementation study. BMJ Open, Vol. 8, No. 10, pp. 1-9. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023915

Kaplan, R. S. & R. Cooper. (1998). Cost and effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance. Harvard Business School Press: Boston, MA.

https://doi.org/10.1080/13675569808962056

Kaplan, R. S. & M. E. Porter. (2011). How to solve the cost crisis in health care. Harvard Business Review, Vol 89, No. 9, pp. 47-64.

Kerr, S. (1975). On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B. Academy of Management Journal, Vol. 18, No. 4, pp. 769-783. https://doi.org/10.5465/255378

KL. (2019). Budgetvejledning 2020, skrivelse 5-9, Supplementsskrivelse vedr. voksenhandicappede mv., KL, den 16. september 2019.

Kolk, B. Van der (2019). Management control packages: a literature review and guidelines for public sector research. Public Money & Management, Vol. 39, No. 7, pp. 512-520.

https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1592922

Kolk, B. van der & T. Schokker. (2016). Strategy implementation through hierarchical couplings in a management control package: An explorative case study. Journal of Management Control, Vol. 27. No. 2, pp. 129-154. https://doi.org/10.1007/s00187-015-0226-x

Kortnum, A. A. (2018). Frafald på ungdomsuddannelserne. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Kristensen, S. (2018). Differentieret budgettildeling som styringsværktøj og dialogredskab. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Langdown, C. & S. Peckham. (2014). The use of financial incentives to help improve health outcomes: is the quality and outcomes framework fit for purpose? A systematic review, Journal of Public Health, Vol. 36, No. 2, pp. 251-258. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdt077

Lewis, R., D. A. Brown & N. C. Sutton. (2019). Control and empowerment as an organizing paradox: implications for management control systems. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 32, No. 2, pp. 483-507. https://doi.org/10.1108/aaaj-11-2017-3223

Louis, T. A., T. B. Jabine & M. Gerstein. (2003). Statistical issues in allocating funds by formula. Washington DC: National Academies Press.

Lundkvist, M. & N. Vedsted. (2016). New public leadership: Fra strategi til effekt. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Madsen, M. H., I. Bolvig, B. Højgaard & J. Kjellberg. (2017). Evaluering af Udviklingshospital Bornholm: Betydningen af en ændret økonomisk rammemodel. KORA, juni 2017.

Magnussen, J. (2010). Equal access for equal need? Constructing and implementing a capitation-based formula for the distribution of health care resources in Norway, International Journal of Circumpolar Health, Vol. 6, No. 5, pp. 448-461. https://doi.org/10.3402/ijch.v69i5.17690

Malmi, T. & D. A. Brown. (2008). Management control systems as a package – Opportunities, challenges and research directions. Management Accounting Research, Vol. 19, No. 4, pp. 287-300.

https://doi.org/10.1016/j.mar.2008.09.003

Mauro, S. G., L. Cinquini & G. Grossi. (2017). Insigths into Performance-based Budgeting in the Public Sector. A literature review and a research agenda. Public Management Review, Vol. 19, No. 7, pp. 911-931. https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1243810

Mayston, D. J. (1998). Devolved Budgeting, Formula Funding and Equity. Management Accounting Research, Vol. 9, pp. 37-54. https://doi.org/10.1006/mare.1997.0069

Mejdahl, C. T., L. M. V. Schougaard, N. H. Hjollond, E. Riskjær & K. Lomborg. (2018). Exploring organisational mechanism in PRO-based follow-up in routine outpatient care – an interpretive description of the clinical perspective. BMC Health Services Research, 18:546.

https://doi.org/10.1186/s12913-018-3352-y

Melander, P. (1994). Økonomistyringens dilemmaer og drivkræfter - fra økonomisk beslutningslogik til politisk multicentreret kamparena. Ledelse & Erhvervsøkonomi, Vol. 58, No. 3, pp. 151-168.

Moss-Bjerre, M., J. Ibsen & M. Ibsen. (2010). Resultatbaseret styring i kommuner. Samfundsøkonomen, nr. 6/2010, pp. 33-38.

Mouritsen, J. (2016). Fra virksomhed til tal og retur: hvordan hænger økonomiske kendsgerninger og ledelsesmæssige hensyn sammen. I Produktion og styring: Perspektiver på økonomistyringen, P. N. Bukh & T. B. Kristensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Mouritsen, J. (2018). Formål og mål i New Public Management – ressource, begrænsning, trivialitet eller byrde? Samfundslederskab i Skandinavien, Vol. 33, No. 3, pp. 222-18

https://doi.org/10.22439/sis.v33i3.5551

Møller, M. Ø., K. Iversen & V. N. Andersen. (2016). Review af resultatbaseret styring: Resultatbaseret styring på grundskole-, beskæftigelses- og socialområdet. Det Nationale Institut for Kommuners Analyse og Forskning, København.

Møller, M. Ø. & V. N. Andersen. (2017). Resultatbaseret statsstyring af lokal kernevelfærd. Politik, Vol. 20, No. 2, pp. 50-67. https://doi.org/10.7146/politik.v20i2.27653

Natow, R.S., V. Reddy, L. Pheatt 2016. Performance Funding for Higher Education , Baltimore: John Hopkins University Press.

Nielsen, S. B. & N. Ejler. (2008). Improving Performance? Exploring the Complementarities between Evaluation and Performance Management. Evaluation, Vol. 4, No. 2, pp. 171-192.

https://doi.org/10.1177/1356389007087538

Nielsen, S. B., M. N. Jacobsen & M. Pedersen. (2005). Øje for effekterne: resultatbaseret styring kan styrke offentlige indsatser. Nordisk Administrativt Tidsskrift, Vol. 86, No. 4. pp. 276-295.

Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, Vol. 37, No. 3, pp. 1120-1149. https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120

OECD. (2005). Modernising Government: The Way Forward. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2008). Performance Budgeting: A Users’ Guide, Organization for Economic Co-operation and Development, Policy Brief, marts 2008.

Otley, D. (1999). Performance Management: A Framework for Management Control Systems Research. Management Accounting Research, Vol. 10, No. 4, pp. 363-382.

https://doi.org/10.1006/mare.1999.0115

Petersen, J. S. & K. Lemvig. (2018). Analyse af ressourcestyringsmodellen i Ballerup Kommune. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, København.

Petersen, J. S. & T. A. Bæk. (2018). Specialundervisningsbehov i Helsingør Kommunes skoledistrikter. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, København.

Porter, M. E. (2010). What is Value in Health Care? The New England Journal of Medicine, No. 363, pp. 2477-2481.

Porter, M. E. & E. O. Teisberg. (2006). Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. Boston: Harvard Business School Press. https://doi.org/10.1108/17506120810865442

Porter, M. E. & T. H. Lee. (2013). The strategy that will fix health care. Harvard Business Review, Vol. 91, No. 10, pp. 50-70.

Poulsen, M. L., P. N. Bukh & K. S. Christensen. (2020). Incentives and effects of test-based performance funding of Danish basic education schools. Working Paper, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

Produktivitetskommissionen. (2013). Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor, analyserapport 3, september 2013.

PWC & McKinsey. (2018). Analyse af den regionale styring på sygehusområdet. Rapport for Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner. PWC og Mckinsey & Company, april 2018. https://doi.org/10.7146/aul.177.137

Refnov, J. (2018). Værdibaseret finansiering og afregning i sundhedsvæsenet. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: DJØF Forlag.

Rice, N. & P. C. Smith. (2001a.) Capitation and risk adjustment in health care financing: an international progress report. The Milbank Quaterly, Vol 79, No, 1, pp. 81-113.

https://doi.org/10.1111/1468-0009.00197

Rice, N. & P. C. Smith. (2001b). Ethics and geographical equity in health care. Journal of Medical Ethic, Vol. 27, No. 4, pp. 256-261.

Riise-Knudsen, S. H. & S. Kokholm. (2018). På vej mod effektbaseret styring af folkeskolen: Erfaringer fra Vordingborg Kommune. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Robinson, M. (2007). Performance Budgeting Models and Mechanisms. I Performance Budgeting: Linking Funding and Results, M. Robinson (ed.). Houndsmills: Palgrave Macmillan.

https://doi.org/10.1057/9781137001528_1

Ross, K. N. & Levacic, R. (eds.). (1999). Needs-based resource allocation in education via formula funding of schools. Paris: IIEP-UNESC.

SBU. (2018). Värdebaserad vård – kartläggning av kunskapsläget. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), SBU-rapport nr 285, Stockholm.

Scott, A., M. Liu & J. Yong. (2018). Financial incentives to encourage value-based health care. Medical care research review, Vol. 75, No. 1, pp. 3-32. https://doi.org/10.1177/1077558716676594

Simons, R. (1990). The role of management control systems in creating competitive advantage and new perspectives. Accounting, Organizations and Society, Vol. 15, No.1/2, pp. 127-143.

https://doi.org/10.1016/0361-3682(90)90018-p

Simons, R. (1995). Levers of Control. How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal. Boston: Harvard Business School Press. https://doi.org/10.5465/ame.1995.9506273288

Sivertsen, G. (2016). Publication-based funding: The Norwegian model. I Research Assessment in the Humanities: Towards Criteria and Procedures, M. Ochsner, S. E. Hug & H.-D. Daniel (eds.). Springer.

Smith, P. C. (2007). Formula funding of public services. Oxon: Routledge.

Smith, P. C. (2008). Formula funding of health services: Learning from experience in some developed countries. Discussion paper number 1/2008, World Health Organization, Geneva.

Smith, P. C., N. Rice & R. Carr-Hill. (2001). Capitation funding in the public sector. Journal of the Royal Statistical Society Series A, Vol. 162, pp. 217-257. https://doi.org/10.1111/1467-985x.00200

Socialdemokratiet (2018). Tillid, faglighed og arbejdsglæde: En selvstyre-reform for den offentlige sektor. Politisk oplæg, foråret 2018.

Sundhedskoordinationsudvalget. (2018). Sundhedsaftale 2015-2018, Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. København.

Sundheds- og Ældreministeriet. (2016). Nationale mål for sundhedsvæsenet. Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner, april 2016 https://doi.org/10.7146/aul.145.124

Thorball, K. B. (2018). Datadrevne beslutninger og velfærdsanalyse. I Strategi og styring med effekt, P. N. Bukh & K. S. Christensen (eds.). København: Djøf Forlag.

Undervisningsministeriet. (2014). Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud. Teknisk notat, 6. oktober 2014, Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU. Alm. del endeligt svar på spørgsmål 19.

Van der Stede, W. A. (2001). Measuring ‘tight budgetary control’. Management Accounting Research, Vol. 12, No. 1, pp. 119-137. https://doi.org/10.1006/mare.2000.0149

Væksthus for Ledelse. (2009). Ledelsesrum: Udnyt og udvid dine handlemuligheder. Væksthus for Ledelse, maj 2009.

Wolf, A. (2018). Sådan skaber vi et mere værdibaseret sundhedsvæsen. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, Vol. 94, No. 3, pp. 6-11.

Aarup, K. (2010). Frivillighedens velværdssamfund: Er livet et kommunalt anliggende? København: Frydenlund.

Downloads

Publiceret

2020-07-29

Nummer

Sektion

Artikler