Risikobaseret regulering som tillidsbevarende mekanisme i en uforudsigelig verden – rationaler, dilemmaer og paradokser

Forfattere

  • Per Henriksen Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School.

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i4.6027

Nøgleord:

Tillid, Samfundskontakt, Risiko, Usikkerhed, Samfundslederskab, Paradokser, Risikobaseret regulering, Kompleksitet

Resumé

Den moderne verden er kompleks og dynamisk. Usikkerhed og uforudsigelighed råder, og det stiller store krav til den måde, vi forvalter de samfundsmæssige processer på. For i en usikker verden er tilliden til samfundets centrale institutioner og de systemiske organisationer af endnu større betydning, når vi skal opretholde et velfungerende velfærdssamfund. Alligevel oplever vi en række sager, f.eks. relateret til SKAT, sundhedssektoren og den finansielle sektor, der udfordrer vores indlejrede oplevelse af tillid til systemet. Men hvorfor får vi disse sager, og kan de undgås? En del af svaret ligger muligvis i det paradoks, at vi konsekvent søger at håndtere usikkerhed og uforudsigelighed ud fra strategier og principper, der er rodfæstet i en verdensopfattelse af forudsigelige kausale sammenhænge. Artiklen argumenterer for, at den opfattelse har konsekvenser, fordi årsags-virknings-sammenhænge ofte kendetegnes ved det stik modsatte, nemlig uigennemskuelighed og deraf, uforudsigelighed. Artiklen tager afsæt i paradigmet om risikobaseret regulering og kontrol som eksponent for  samfundsmæssige strømninger om rationel kausalitet, der har gjort risikostyring til et dominerende, men også tvetydigt svar på næsten alting. På den baggrund diskuteres 3 centrale udfordringer (strategisk ideologi, motiv- / praktik-kobling og risiko- / usikkerheds-tolkning), som risikobaseret regulering bør adressere for at afstemme intention med modernitetens natur. Den overordnede konklusion er, at ureflekteret tiltro til  risikobaseret regulering og kontrol som universel metodik, er en farefyldt vej for samfundskontrakten, fordi paradigmet i praksis ignorerer verdens diskontinuitet og betydningen af samme. 

Referencer

Allio, L., Scott, C., Yosie, T., Renn, O., Florin, M.-V., Oye, K. A., … Hoos, A. (2015). Improving Risk Regulation. https://doi.org/10.5075/epfl-irgc-228198

Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. london: Sage Publications.

Black, J. (2012). Paradoxes and Failures: “New Governance” Techniques and the Financial Crisis. The Modern Law Review, 75(6), 1037–1063. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2012.00936.x

Black, J., & Baldwin, R. (2012). When risk-based regulation aims low: Approaches and challenges. Regulation & Governance, 6(1), 2–22. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2011.01124.x

BLACK, J., & BALDWIN, R. (2010). Really Responsive Risk-Based Regulation. Law & Policy, 32(2), 181–213. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00318.x

Brunsson, N. (2006). Mechanisms of hope: Maintaining the dream of the rational organization. Copenhagen: Copenhagen Business School Press. https://doi.org/10.1177/13505084070827551

Christiansen, U., Kjærgaard, A., & Hartmann, R. K. (2012). Working in the shadows: Understanding ERP usage as complex responsive processes of conversations in the daily practices of a Special Operations Force. Scandinavian Journal of Management, 28(2), 173–184. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2012.01.002

COSO. (2004). Enterprise Risk Management - Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Published through AICPA, Jersey City, USA).

COSO. (2016). Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance. Retrieved from https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf https://doi.org/10.1002/9781118269145.ch8

Duncan, R. B. (1972). Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty. Administrative Science Quarterly, 17(3), 313–327. https://doi.org/10.2307/2392145

Frederiksen, M. (2014). Trust in the face of uncertainty: a qualitative study of intersubjective trust and risk. International Review of Sociology, 24(1), 130–144. Retrieved from https://doi.org/10.1080/03906701.2014.894335

Frederiksen, M. (2019). Usikker modernitet: Danske værdier fra 1981 til 2017. Kbh.

Giddens, A. (1990). Modernitetens konsekvenser. København: Hans Reitzels Forlag. https://doi.org/10.7146/politica.v27i2.67933

Grønnegård Christensen, J., & Bjerre Mortensen, P. (2018). Overmod og afmagt: Historien om Det nye SKAT (J. Ø. F. DJØF, Ed.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. DJØF. https://doi.org/10.7146/politica.v22i3.69232

Hardin, R. (2002). Trust and trustworthiness. New York.

Henriksen, P. (2018). Enterprise Risk Management. rationaler og paradokser i en moderne ledelsesteknologi. CBS.

Henriksen, P., & Møller, R. Y. (2009). Den moderne risikostyrings drivkræfter og motiver. Et teoretisk pespektiv. Økonomistyring & Informatik, 25(6), 477–498.

Henriksen, P., & Møller, R. Y. (2010). Den moderne risikostyrings drivkræfter og motiver (2. del). Et empirisk perspektiv. Økonomistyring & Informatik, 26(1), 15–47.

Hood, C, Rothstein, H., & Baldwin, R. (2001). The Government of Risk: Understanding Risk Regulation Regimes. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00133.x

Hood, Christopher. (2002). The Risk Game and the Blame Game. Government & Opposition, 37(1), 15–37. Retrieved from https://doi.org/10.1111/1477-7053.00085

Hood, Christopher, & Rothstein, H. (2001). Risk regulation under pressure: Problem solving or blame shifting? Administration and Society, 33(1), 21–53. https://doi.org/10.1177/00953990122019677

Hutter, B. (2005). The attractions of of risk-based regulation:accounting for the emergence of risk ideas in regulation. CARR Discussion Paper (Vol. 33). Centre for Analysis of Risk and Regulation, London School of Economics and Political Science

ISO. (2009). ISO 31000:2009 (First edition). Retrieved from www.iso.org

Kirkpatrick, G. (2009). Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis. OECD Journal: Financial Market Trends, 2009(1), 61–87. https://doi.org/10.1787/fmt-v2009-art3-en

Krieger, K. (2013). The limits and variety of risk-based governance: The case of flood management in Germany and England. Regulation & Governance, 7(2), 236–257. Retrieved from https://doi.org/10.1111/rego.12009

Lloyd-Bostock, S. M., & Hutter, B. M. (2008). Reforming regulation of the medical profession: The risks of risk-based approaches. Health, Risk & Society, 10(1), 69–83. Retrieved from https://doi.org/10.1080/13698570701782460

Luhmann, N. (1999). Tillid - en mekanisme til reduktion af social kompleksitet. København: Hans Reitzels Forlag. https://doi.org/10.7146/tfp.v12i22.96793

Mowles, C. (2016). Ledelse i usikkerhed. Arbejdslivets daglige kompleksitet og paradokser. (1. udgave). Danmark: Dansk Psykologisk Forlag.

Murtini, F., Fleischeri, L., Siegerinki, V., Aassveii, A., Alganiii, Y., Boarinii, R., … Smithi, C. (2018). Trust and its determinants: Evidence from the Trustlab experiment. Retrieved from https://doi.org/10.1787/869ef2ec-en.

OECD. (2010). Risk and Regulatory Policy. https://doi.org/10.1787/9789264082939-en

Perrow, C. (1999). Normal Accidents - Living With High Risk Technologies. New Jersey: Princeton University Press.

Power, M. (1997a). From Risk Society to Audit Society. Soziale Systeme, (3), 3–21.

Power, M. (1997b). The Audit Society. Oxford: Oxford University Press.

Power, M. (2004). The risk management of everything. Rethinking the politics of uncertainty. Retrieved from https://www.demos.co.uk/files/riskmanagementofever

Power, M. (2007). Organized Uncertainty. Oxford: Oxford University Press.

Power, M. (2009). The risk management of nothing. Accounting, Organizations & Society, 34(6/7), 849–855. https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.06.001

Rogers, M. D. (2011). Risk management and the record of the precautionary principle in EU case law. COURT of Justice of the European Communities, 14(4), 467–484. https://doi.org/10.1080/13669877.2010.547255

Rothstein, H., Huber, M., & Gaskell, G. (2006). A theory of risk colonization: The spiralling regulatory logics of societal and institutional risk. Economy & Society, 35(1), 91–112. https://doi.org/10.1080/03085140500465865

Solsø, K., & Thorup, P. (2015). Ledelse i kompleksitet. En introduktion til Ralph Staceys teori om organisation og ledelse (1. udgave). Dansk Psykologisk Forlag.

Sondhi, R. K. (1999). Total Strategy (First). Bury, Lancashire: Airworthy Publications International Ltd.

Stacey, R. D. (2012). Tools and techniques of leadership and management: Meeting the challenge of complexity. London: Routledge.

Stacey, R. D., & Mowles, C. (2016). Strategic Management and Organisational Dynamics (7th ed.). Pearson Education Limited, Harlow, UK.

Uslaner, E. M. (2013). Trust as an alternative to risk. Public Choice, 157(3/4), 629–639. Retrieved from http://www.jstor.org.esc-web.lib.cbs.dk/stable/24507630

Downloads

Publiceret

2020-08-05

Nummer

Sektion

Artikler