Er jeg min broders vogter?

Et socialdemokratisk anslag mod demokratiet – en case

Forfattere

  • Jørn Helder cand. Mag., ph.d og ekstern lektor

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v35i4.6028

Resumé

I denne artikel tages Samfundslederskab bogstaveligt, idet det er Socialdemokratiet, der her er i centrum. Artiklen tager udgangspunkt i to forskellige cases, som begge har betydelige fællestræk i forhold til at vogte om demokratiet og den demokratiske dialog. Hovedtemaerne er Socialdemokratiets gradbøjning af demokratiet i perspektiv af deres magtfuldkommenhed, deres tillidsbrud, deres uetiske adfærd og en selvfremstilling, der efterlader en med spørgsmålet om, hvem de egentlig er – eller ønsker at være.    

Referencer

Arendt, Hannah (1958): The Origins of Totalitarism (Meridian Book, The World Publishing Company)

Berlingske Tidende 17. februar 2020

Berlingske Tidende 23. februar 2020

Berlingske Tidende 24. februar 2020

Bordum, Anders & Søren Barlebo Wenneberg (2001): Det handler om tillid (Samfundslitteratur)

Det gamle Testamente (Bibelskabet.dk)

Foucault, Michel (1966): Les mots et les choses (Collection Bibliothèque des Sciences humaines,

Gallimard) https://doi.org/10.1522/24902275

Foucault; Michel (2002): Overvågning og straf (Det lille forlag)

Foucault, Michel (2003): Ordene og tingene (Gyldendal)

Fælles om Danmark – Socialdemokratiets Principprogram, vedtaget på Socialdemokratiets Kongres 2017)

Habermas. Jürgen (1962/1975): Borgerlig offentlighed (Fremad)

Habermas, Jürgen (1981): Den kommunikative handlen (Aalborg Universitetsforlag) https://doi.org/10.7146/politica.v28i4.68079

Ibsen, Henrik (1884); Vildanden

Jyllands Posten 23. februar 2020

Løgstrup, K. E. (2010): Den etiske fordring (KLIM)

Orwell, Georg (1949/2016): 1984 (Gyldendal)

Statsministerens Åbningstale, oktober 2019

Søren Kierkegaards Skrifter v/ Søren Kierkegaard Selskabet (SKS) https://doi.org/10.1515/9783110243987.427

van Riel, Cees B. M. (1995): Principles of Corporate Communication. London: Prentice Hall.

Downloads

Publiceret

2020-08-05

Nummer

Sektion

Debatartikel