Organisatorisk læringskapacitet: Konceptualisering og undersøgelse af et begreb

Forfattere

  • Ulrik Brandi Aarhus Universitet
  • Jens Breum Djøf

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v36i1.6164

Nøgleord:

Ledelse, Læringskapacitet, Organisatorisk læring, Survey

Resumé

Denne artikel har til formål at introducere begrebet 'organisatorisk læringskapacitet', som det kommer til udtryk og konceptualiseres inden for studiet af organisationer og ledelse med særligt henblik på forskningsområdet organisatorisk læring. Artiklen bruger analyseresultater fra en empirisk undersøgelse i danske virksomheder til at skabe viden om og nuancere forskningen og virksomhedernes forståelse af organisatorisk læringskapacitet. Artiklen bidrager på to fronter. For det første præsenterer og udvikler artiklen eksisterende viden om, hvordan begrebet ’organisatorisk læringskapacitet’ skal forstås, teoretisk og analytisk. For det andet nuanceres potentialer og begrænsninger i vores viden om begrebet, samt hvordan virksomheder konkret kan arbejde med organisatorisk læringskapacitet i deres ledelsespraksis og organisering af læring i organisationer.

Forfatterbiografier

Ulrik Brandi, Aarhus Universitet

Lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Jens Breum, Djøf

Jens Breum, tidligere Videnchef ved Djøfs Kurser og Uddannelse

Referencer

Alegre, J., and R. Chiva. 2008. "Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test." Technovation 28 (6):315-326. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2007.09.003

Alegre, J., & Chiva, R. (2013). “Linking entrepreneurial orientation and firm performance: The role of organizational learning capability and innovation performance.” Journal of Small Business Management 51(4): 491-507. https://doi.org/10.1111/jsbm.12005

Argote, L. 2011. "Organizational learning research: Past, presence and future." Management learning 42 (4):439-446. https://doi.org/10.1177/1350507611408217

Argote, L., and E. Miron-Spektor. 2011. "Organizational learning: From experience to knowledge." Organization Science 22 (5):1123-1137. https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0621

Argyris, C., and D. Schön. 1978. Organizational learning: A theory of action perspective. London: Addison Wesley.

Argyris, C., and D. Schön. 1996. Organizational learning II: Theory, method, and practice. Edited by E. H. Schein, Organizational development. Reading, Massachusetts: Addison Wesley.

Argyris, C., and D. A. Schön. 1974. Theory in practice: Increasing professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. https://doi.org/10.1177/074171367602700109

Bapuji, H., and M. Crossan. 2004. "From questions to answers: Reviewing organizational learning research." Management Learning 35 (4):397-417. https://doi.org/10.1177/1350507604048270

Bontis, N., M. Crossan, and J. Hulland. 2002. "Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows." Journal of Management Studies 39 (4):437-469. https://doi.org/10.1111/1467-6486.t01-1-00299

Brandi, U., and B. Elkjaer. 2014. "Organisatorisk læring." In Klassisk og moderne organisationsteori, edited by S. Vikkelsoe and P. Kjaer. København: Hans Reitzels Forlag.

Brandi, U., & Elkjaer, B. (2019). Subtleties of knowledge sharing—Results from a case study within management consultancy. Knowledge and Process Management 26(3): 185-193. https://doi.org/10.1002/kpm.1597

Brandi, U., & Iannone, R. L. (2017). Learning strategies for competence development in enterprises. Industrial and Commercial Training 49 (1): 1-8. https://doi.org/10.1108/ict-08-2016-0052

Brown, J. S., and P. Duguid. 1991. "Organizational Learning and Communities-of-Practice: Toward a Unified View of Working, Learning, and Innovation." Organization Science 2 (1): 40-57. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.40

Brown, J. S., and P. Duguid. 2001. "Knowledge and organization: A social-practice perspective." Organization Science 12 (2):198-213. https://doi.org/10.1287/orsc.12.2.198.10116

Camps, J., and R. Luna-Arocas. 2012. "A matter of learning: How human resources affect organizational performance." British Journal of Management 23 (1):1-21. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2010.00714.x

Cetina, K. K., Theodore R. S., and Eike Von S. 2005. The practice turn in contemporary theory: Routledge.

Chen, Y., G. Tang, F. Lee Cooke, and J. Jin. 2016. "How does executive strategic human resource management link to organizational ambidexterity? An empirical examination of manufacturing firms in china." Human Resource Management 55 (5):919-943. https://doi.org/10.1002/hrm.21797

Chiva-Gómez, Ricardo. 2004. "The facilitating factors for organizational learning in the ceramic sector." Human Resource Development International 7 (2):233-249. https://doi.org/10.1080/1367886042000243817

Chiva, R., and J. Alegre. 2009. "Organizational learning capability and job satisfaction: An empirical assessment in the ceramic tile industry." British Journal of Management 20 (3):323-340. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00586.x

Chiva, R. 2007. "Measuring organisational learning capability among the workforce." International journal of manpower 28 (3/4):224-242. https://doi.org/10.1108/01437720710755227

Cohen, M. W., and D. A. Levinthal. 1990. "Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation." Administrative Science Quarterly 35 (1):128-152. https://doi.org/10.2307/2393553

Coopey, John, and John Burgoyne. 2000. "Politics and Organizational Learning." Journal of Management Studies 37 (6): 869-885.

Corradi, G., S. Gherardi, and L. Verzelloni. 2010. "Through the practice lens: Where is the bandwagon of practice-based studies heading?" Management Learning 41 (3):265-283. https://doi.org/10.1177/1350507609356938

Czarniawska-Joerges B. and Sevón G. (2003). The northern lights: Organization theory in Scandinavia: Liber.

DiBella, A. J., Nevis, E. C., & Gould, J. M. (1996). Understanding organizational learning capability. Journal of Management Studies 33(3): 361-379. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1996.tb00806.x

Dodgson, M., D. M. Gann, and N. Phillips. 2013. "Organizational learning and the technology of foolishness: The case of virtual worlds at ibm." Organization Science 24 (5):1358-1376.https://doi.org/10.1287/orsc.1120.0807

Easterby-Smith, M., Mary M. Crossan, and D. Nicolini. 2000. "Organizational learning: Debates past, present and future." Journal of Management Studies 37 (6):783-796. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00203

Easterby-Smith, M., and M. A. Lyles. 2011. The evolving field of organizational learning and knowledge management. Edited by M. Easterby-Smith and M. A. Lyles, Handbook of organizational learning and knowledge management. West Sussex: John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119207245.ch1

Elkjaer, B. 2004. "Organizational learning: The "third way"." Management Learning 35 (4):419-434. https://doi.org/10.1177/1350507604048271

Escrig, E. D., Broch, F. F. M., Gómez, R. C., & Alcamí, R. L. (2016). “How does altruistic leader behavior foster radical innovation? The mediating effect of organizational learning capability.” Leadership & Organization Development Journal 37(8): 1056-1082. https://doi.org/10.1108/lodj-03-2015-0050

Feldman, M., and W. Orlikowski. 2011. "Theorizing practice and practicing theory." Organization Science 22 (5):1240-1253. https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0612

Felstead, A., A. Fuller, N. Jewson, and L. Unwin. 2009. Improving working as learning: Routledge.

Ferdinand, J. 2004. "Power, politics and state intervention in organizational learning." Management Learning 35 (4): 435-450. https://doi.org/10.1177/1350507604048272

Fuller, Alison, and Lorna Unwin. 2004. "Expansive learning environments: integrating organizational and personal development." In Workplace learning in context, 142-60. London: Routledge.

Gherardi, S. 2000. "Practice-based theorizing on learning and knowing in organizations." Organization 7 (2):211-223. https://doi.org/10.1177/135050840072001

Gherardi, S. 2006. "From organizational learning to practice-based knowing." Human Relations 54 (1):131-139. https://doi.org/10.1177/0018726701541016

Goh, S. C. 2003. "Improving organizational learning capability: Lessons from two case studies." International Journal of Knowledge and Organizational Learning 10 (4):216-228. https://doi.org/10.1108/09696470310476981

Goh, S. C., J. B. Cousins, and C. Elliott. 2006. "Organizational learning capacity, evaluative inquiry and readiness for change in schools: Views and perceptions of educators." Journal of Educational Change 7 (4):289-319. https://doi.org/10.1007/s10833-005-5033-y

Goh, S., and G. Richards. 1997. "Benchmarking the learning capability of organizations." European Management Journal 15 (5):575-583. https://doi.org/10.1016/s0263-2373(97)00036-4

Graham, C. M., and F. M. Nafukho. 2007. "Employees' perception toward the dimension of culture in enhancing organizational learning." Learning Organization 14 (3):281-292. https://doi.org/10.1108/09696470710739435

Hailekiros, G. S., & Renyong, H. (2016). “The effect of organizational learning capability on firm performance: Mediated by technological innovation capability.” European Journal of Business Management 8(30): 87-95.

He, Zi-Lin, and Poh-Kam Wong. 2004. "Exploration vs. Exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis." Organization Science 15 (4):481-494. https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0078

Hong, J. F. L., M. Easterby‐Smith, and R. S. Snell. 2006. "Transferring organizational learning systems to japanese subsidiaries in china." Journal of Management Studies 43 (5):1027-1058. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00628.x

Jerez-Gómez, P., Céspedes-Lorente, J., & Pérez-Valls, M. (2017). Do high-performance human resource practices work? The mediating role of organizational learning capability. Journal of Management & Organization 25(2): 1-22. https://doi.org/10.1017/jmo.2017.55

Levitt, B., and J. G. March. 1988. "Organizational learning." Annual Review of Psychology 14:319-340.

Lipshitz, R., M. Popper, and V. J. Friedman. 2002. "A multifacet model of organizational learning." The Journal of applied behavioral science 38 (1):78-98. https://doi.org/10.1177/0021886302381005

Mallén, F., R. Chiva, J. Alegre, and J. Guinot. 2015. "Are altruistic leaders worthy? The role of organizational learning capability." International Journal of Manpower 36 (3): 271-295. https://doi.org/10.1108/ijm-09-2013-0212

March, J. G. 1991. "Exploration and exploitation in organizational learning." Organization Science 2 (1):71-87.

Marsick, V. J., and K. E. Watkins. 2003. "Demonstrating the value of an organization's learning culture: The dimensions of the learning organization questionnaire." Advances in Developing Human Resources 5 (2):132-151. https://doi.org/10.1177/1523422303005002002

Nicolini, D. 2011. "Practice as the site of knowing: insights from the field of telemedicine." Organization Science 22 (3) :602-620. https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0556

Orlikowski, W. 2007. "Sociomaterial Practices: Exploring Technology at Work." Organization Studies 28 (3):1435-1449. https://doi.org/10.1177/0170840607081138

Pedler, M., T. Boydell, and J. Burgoyne. 1989. "Towards the learning company." Management learning 20 (1):1-8.

Popova-Nowak, I. V., and M. Cseh. 2015. "The meaning of organizational learning:A meta-paradigm perspective." Human Resource Development Review 14 (3):299-331. https://doi.org/10.1177/1534484315596856

Preskill, H., and R. T. Torres. 1999. Evaluative inquiry for learning in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.

Schön, Donald A. 1971. Beyond the stable state: Public and private learning in a changing society: Maurice Temple Smith Limited.

Senge, P. 1990. The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Bantam Doubleday.

Seo, M. G., L. L. Putnam, and J. Bartunek. 2004. "Dualities and tensions of planned organizational change." In Handbook of organizational change and innovation, edited by M. D. Poole and A. H. Van de Ven. Oxford: Oxford University Press.

Simon, H. A. 1991. "Bounded Rationality and Organizational Learning." Organization Science 2 (1): 125-34.

Thompson, M. 2005. "Structural and epistemic parameters in communities of practice." Organization Science 16 (2):151-164. https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0120

Van Mol, C. 2017. "Improving web survey efficiency: The impact of an extra reminder and reminder content on web survey response." International Journal of Social Research Methodology 20 (4):317-327. https://doi.org/10.1080/13645579.2016.1185255

Wenger, E., and W. M. Snyder. 2000. "Communities of practice: The organizational frontier." Harvard Business Review January-February:139-145.

Yang, B., K. E. Watkins, and V. J. Marsick. 2004. "The construct of the learning organization: Dimensions, measurement, and validation." Human Resource Development Quarterly 15 (1):31. https://doi.org/10.1002/hrdq.1086

Yanow, D. 2004. "Translating local knowledge at organizational peripheries*." British journal of management 15 (S1):S9-S25. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2004.t01-1-00403.x

Xie, L. (2019). “Leadership and organizational learning culture: a systematic literature review.” European Journal of Training and Development 43 (1/2): 76-194.

Downloads

Publiceret

2021-02-17

Nummer

Sektion

Artikler