”Leder! Er du relationskompetent?”

Forfattere

  • Kathrine Lund Hansen Københavns Universitet
  • Søren Beck Nielsen Københavns Universitet
  • Christina Fogtmann Fosgerau Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v36i3.6278

Nøgleord:

Relationskompetence, Ledelse, Leder-medarbejder-interaktion, Konversationsanalyse, Genhørsmetode

Resumé

Begrebet relationskompetence er et allestedsnærværende begreb i ledelseskontekst. Der mangler imidlertid videnskabelige bidrag, der præciserer, hvad kompetencen dækker over, og hvordan den udfolder sig i praksis. Denne artikel har til formål at kvalificere og definere begrebet relationskompetence teoretisk og empirisk. Vi fokuserer særligt på samtalen som den mindste analyseenhed, hvor relationskompetencen har sit udtryk, gør indtryk og møder sine udfordringer. I artiklen vil den teoretiske kvalificering derfor blive efterfulgt af en empirisk analyse af, hvordan elementer af relationskompetence kan udspille sig i situeret samtalepraksis mellem en leder og medarbejder.

Forfatterbiografier

Kathrine Lund Hansen, Københavns Universitet

Kathrine Lund Hansen er cand.mag. i sprogpsykologi fra Københavns Universitet

Søren Beck Nielsen, Københavns Universitet

Søren Beck Nielsen er ph.d. og lektor i sprogpsykologi ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, nors.ku.dk

Christina Fogtmann Fosgerau, Københavns Universitet

Christina Fogtmann Fosgerau er ph.d. og lektor i sprogpsykologi ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, nors.ku.dk

Referencer

Bell, E. C., Marcus, D. K., & Goodlad, J. K. (2013). Are the parts as good as the whole? A meta-analysis of component treatment studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol.81(4), 722–736. https://doi.org/10.1037/a0033004

Clausen, T., Burr, H., & Borg, V. (2014). Do psychosocial work conditions predict risk of disability pensioning? An analysis of register-based outcomes using pooled data on 40,554 observations. Scandinavian Journal of Public Health, 42(4), 377–384. https://doi.org/10.1177/1403494814527187

Cuijpers, P., Driessen, E., Hollon, S. D., Oppen, P., Barth, J., & Andersson, G. (2012). The efficacy of non-directive supportive therapy for adult depression: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, Vol. 32., 280–291. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.01.003

Dempsey, N. P. (2010). Stimulated Recall Interviews in Ethnography. Qualitative Sociology, 33(3), 349–367. https://doi.org/10.1007/s11133-010-9157-x

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. (2019). Resultater fra undersøgelsen “Arbejdsmiljø og Helbred 2018”. https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2019/resultater-fra-undersogelsen-arbejdsmiljo-og-helbred-2018

Elliot, R. (1986). Interpersonal Process Recall (IPR) as a Psychotherapy Process Research Method. I L. S. Greenberg & W. M. Pinsof (Red.), The Psychotherapeutic Process: A Research Handbook. The Guilford Press.

Fagbevægelsens Hovedorganisation. (2018a). FTF: Uddan ledere i psykisk arbejdsmiljø. https://www.ftf.dk/fileadmin/Billedbase/FTF_analyse_nyhed/pdf_til_nyhed/Uddan_ledere_i_psykisk_arbejdsmiljoe.pdf

Fagbevægelsens Hovedorganisation. (2018b). FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø—Ledelse og psykisk arbejdsmiljø (FTF dokumentation nr. 3-august 2018). https://www.ftf.dk/fileadmin/Billedbase/Arbejdsmiljoe/NY_Temarapport3_Ledelse_og_psykisk_arbejdsmiljo_web.pdf

Femø Nielsen, M., & Beck Nielsen, S. (2013). Samtaleanalyse. Samfundslitteratur.

Fibæk Laursen, P. (2004). Den autentiske lærer: Bliv en god og effektiv underviser - hvis du vil. Gyldendal.

Gjørup, J. B. (2010). Hvad er en samtale? Væksthus for Ledelse. https://www.lederweb.dk/artikler/hvad-er-en-samtale/

Heinemann, T. (2016). From ‘looking’ to ‘seeing’: Indexing delayed intelligibility of an object with the Danish change-of-state token n↑å↓: Journal of Pragmatics, 104, 108–132. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2016.04.003

Heritage, J. (1984). Garfinkel and ethnomethodology. Polity Press.

Jensen, H., & Juul, J. (2002). Pædagogisk relationskompetence: Fra lydighed til ansvarlighed. Apostrof.

Jørgensen, C. R. (2018). Den psykoterapeutiske holdning. Hans Reitzel.

Kagan, N. (1967). Studies in human interaction, Interpersonal Process Recall stimulated by videotape. Educational Publications Services, College of Education, Michigan State University.

Klinge, L. (2016a). Lærerens relationskompetence: En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet.

Klinge, L. (2016b). Lærerens relationskompetence er en nødvendig innovativ kompetence. Tidsskrift for Professionsstudier, 12(23), 44–52. https://doi.org/10.7146/tfp.v12i23.96725

Klinge, L. (2018). Lærerens relationskompetence: Kendetegn, betingelser og perspektiver. Dafolo A/S.

Krifa. (2018). Når ledelse skaber arbejdslyst. https://krifa.dk/godarbejdslyst/viden-og-udgivelser/naar-ledelse-skaber-arbejdslyst

Larsen, D., Flesaker, K., & Stege, R. (2008). Qualitative Interviewing Using Interpersonal Process Recall: Investigating Internal Experiences during Professional-Client Conversations. International Journal of Qualitative Methods, 7(1), 18–37. https://doi.org/10.1177/160940690800700102

Linder, A. (2018). Professionel relationskompetence: Stjernestunder i det relationelle univers. Dafolo.

Linell, P. (2004). Aspects and elements of a dialogical approach to language, communication and cognition.

Lüscher, L. S. (2012). Ledelse gennem paradokset. Dansk Psykologisk Forlag A/S.

McNeill, D. (2006). Gesture: A Psycholinguistic Approach. The Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier Science.

Mondada, L. (2011). Understanding as an embodied, situated and sequential achievement in interaction. Journal of Pragmatics, 43(2), 542–552. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2010.08.019

Moos, L., Krejsler, J. B., & Fibæk Laursen, P. (Red.). (2004). Relationsprofessioner: Lærere, pædagoger, sygeplejesker, sundhedsplejersker, socialrådgivere og mellemledere. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Mortensen, P. (2016). Hvad er relationskompetence? dfti.dk/blog. https://www.dfti.dk/blog/hvad-er-relationskompetence/

Nevile, M. (2015). The Embodied Turn in Research on Language and Social Interaction. Research on Language and Social Interaction Research on Language and Social Interaction, 48(2), 121–151. https://doi.org/10.1080/08351813.2015.1025499

Norcross, J. C., & Lambert, M. J. (2011). Evidence-based psychotherapy relationships. I J. C. Norcross (Red.), Psychotherapy Relationships that Work. Evidence-based responsiveness. (2. udgave.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199737208.003.0001

Rasmussen, T. J. (2018). Den relationelle lederrolle: Folk forlader ikke deres jobs – de forlader deres chefer. DenOffentlige.dk. https://www.denoffentlige.dk/den-relationelle-lederrolle-folk-forlader-ikke-deres-jobs-de-forlader-deres-chefer

Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Langauge. https://doi.org/10.1353/lan.1974.0010

Skakon, J., Nielsen, K., Borg, V., & Guzman, J. (2010). Are leaders’ well-being, behaviours and style associated with the affective well-being of their employees? A systematic review of three decades of research. Work & Stress, 24(2), 107–139. https://doi.org/10.1080/02678373.2010.495262

Steensig, J. (2013). Conversation Analysis and Affiliation and Alignment. I C. A. Chapelle (Red.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0196

Væksthus for ledelse. (2016). 7 afgørende kompetencer hos ledere der lykkes. lederweb.dk. https://www.lederweb.dk/artikler/7-afgoerende-kompetencer-hos-ledere-der-lykkes/

Væksthus for ledelse. (2019). Kære leder! Dialog mellem medarbejdere og ledere om forventninger til god ledelse. https://www.lederweb.dk/udgivelser/kaereleder/

Wampold, B. E., & Imel, Z.-E. (2015). The Great Psychotherapy Debate. The evidence for what makes psychotherapy work. (2. udgave.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203582015

Downloads

Publiceret

2021-06-11

Nummer

Sektion

Artikler