Fællesskabelse som hverdagsentreprenørskab

Forfattere

  • Eva Pallesen
  • Marie Aakjær

DOI:

https://doi.org/10.22439/sis.v37i2.6593

Resumé

På baggrund af etnografisk materiale fra to lokale borgerinitiativer indkredser denne artikel, hvordan vi kan forstå tilblivelse og opretholdelse af lokale fællesskaber. Artiklen udvikler en begrebsramme, som flytter opmærksomheden til, hvordan lokale forbindelser mellem mennesker, steder og begivenheder understøttes og genskabes over tid. Snarere end mål- og effektrationaler, er aktørorienteringen i denne kontekst kendetegnet ved en orientering mod små, ’uheroiske’ forbindelser i hverdagen og hvad man kan skabe med de ressourcer, der nu engang er til rådighed et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. I artiklen forstås dette som hverdagsentreprenørskab.

Forfatterbiografier

Eva Pallesen

PhD. og ansat som docent ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Ledelse og Forvaltning.

Marie Aakjær

PhD. og ansat som docent ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Ledelse og Forvaltning

Referencer

Alvesson, M. & D. Kärreman (2007): Constructing mystery: Empirical matters in theory development, Academy of Management Review, 32 (4): 1265-1281. https://doi.org/10.5465/amr.2007.26586822

Alvesson, M. (2009): "At-home ethnography: Struggling with closeness and closure", Ybema, S., Yanow, D., Wels, H. & Kamsteeg, F. H. (Eds.) Organizational ethnography: Studying the Complexity of Everyday Life, London: SAGE.

Baker, T. & Nelson, R.E. (2005). Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. Administrative Science Quarterly, 50(3), 329–366. https://doi.org/10.2189/asqu.2005.50.3.329

Bang, H. P., & Sørensen, E. (1999). Hverdagsmagerne: en udfordring til demokratiet og til samfundsforskningen. I Andersen, Jørgen Goul m.fl. (red.) (red.), Den demokratiske udfordring

Blumer, H. (1954). ‘What is Wrong with Social Theory?’ American Sociological Review, Vol. 19, no.1, pp.3-10. https://doi.org/10.2307/2088165

Clarke, A. E. (2003). Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. Symbolic Interaction, 26(4), 553–576. https://doi.org/10.1525/si.2003.26.4.553

De Vaujany, F., Leclercq-Vandelannoitte, A., & Holt, R. (2019). Communities Versus Platforms: The Paradox in the Body of the Collaborative Economy. Journal of Management Inquiry. First Published February 28, 2019. https://doi.org/10.1177/1056492619832119

Ellström, P. E. (2010). Practice-based innovation: a learning perspective. The Journal of Workplace Learning, 22(1-2), 27-40. https://doi.org/10.1108/13665621011012834

Fisher, G (2012) Effectuation, Causation, and Bricolage: A Behavioral Comparison of Emerging Theories in Entrepreneurship Research. Entrepreneurship, Theory and Practice. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00537.x

Gartner, W B (2007) “Entrepreneurial narrative and a science of imagination,” Journal of

Business Venturing, 22(5): 613-627. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2006.10.003

Hjorth, D. (2005). Organizational entrepreneurship: With de Certeau on creating heterotopias (or spaces for play). Journal of Management Inquiry, 14, 386–398. https://doi.org/10.1177/1056492605280225

Hjorth, D. (2014). Entrepreneuring as organisation-creation. In R. Sternberg & G. Krauss, Handbook of research on entrepreneurship and creativity (pp. 97–121). Cheltenham, UK: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781781004432.00011

Hjorth, D., & Holt, R. (2016). It’s entrepreneurship, not enterprise: Ai Weiwei as entrepreneur. Journal of Business Venturing Insights, 5, 50–54. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2016.03.001

Holt, R., & Sandberg, J. (2011) Phenomenology and Organization Theory, in Tsoukas, H. and Chia, R. (Ed.) Philosophy and Organization Theory, Research in the Sociology of Organizations. Vol. 32), Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2011)0000032010

Pink, S. (2009). Doing Sensory Ethnography. Thousand Oaks, CA: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781446249383

Pallesen, E. (2018). Creativity, play and listening: An auditory re-conceptualization of entrepreneurial creation in the context of New Public Management. Organization Studies, 39, 191–207. https://doi.org/10.1177/0170840617717549

Popp A and Holt R (2012) The Presence of Entrepreneurial Opportunity, Business History 55(1): 9-28. https://doi.org/10.1080/00076791.2012.687539

Spinosa, C., Flores, F., & Dreyfus, H. L. (1997). Disclosing new worlds: Entrepreneurship, democratic action, and the cultivation of solidarity. Cambridge, MA: MIT Press

Steyaert, C. (2007). ‘Entrepreneuring’ as a conceptual attractor? A review of process theories in 20 years of entrepreneurship studies. Entrepreneurship & Regional Development, 19, 453–477. https://doi.org/10.1080/08985620701671759

Tilman, R. (2004) Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, The European Journal of the History of Economic Thought, 11:4, 579-606. https://doi.org/10.1080/0967256042000292114

Tönnies, F. (1996) Gemeinschaft and Gesellschaft. New Brunswick: Transaction Publishers.

Wegener, C., & Lippke, L. (2018). Hverdagsinnovation - kompetenceudvikling ind i boksen. I C.

Wegener, & B. Lausch (red.), Tæt på kompetenceudvikling (s. 89-98). Munksgaard. http://munksgaard.dk/SOSU/T%C3%A6t-p%C3%A5-kompetenceudvikling/9788762817388

Ybema, S.B., Yanow, D., Wels, H., & Kamsteeg, F.H. (Eds.) (2009) Organizational ethnography: Studying the complexities of everyday life. London: Sage. https://doi.org/10.4135/9781446278925

Downloads

Publiceret

2022-04-25

Nummer

Sektion

Artikler